Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-10-24

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2280/12
V Praze dne 23. října 2012

UPOZORNĚNÍ K PROGRAMU
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 24. října 2012


Program schůze vlády dne 24. října 2012 se mění tak, že body 2, 6. 8, 9, 10 původního návrhu se nebudou na této schůzi vlády projednávat.

Za správnost: Ing. Ivan Růžička


upozorneni.doc