Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-04-04

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2224/12
V Praze dne 3. dubna 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 4. dubna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

22.
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových herč.j. 1349/11 - bod 4 schůze vlády 28.3.2012Předkládá: ministr financí


23.
Akční plán České republiky "Partnerství pro otevřené vládnutí "č.j. 282/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc