Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-11-14

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2288/12
V Praze dne 14. listopadu 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 14. listopadu 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

30.
Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu 2012 v kapitole 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyč.j. 1160/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


C. K projednání bez rozpravy:

31.
Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťovenč.j. 1161/12Předkládá: ministr zdravotnictví

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc