Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 574 + P

k Výroční zprávě a Účetní závěrce Fondu národního majetku České republiky
za rok 2002


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. p ř i j í m á k Výroční zprávě a Účetní závěrce Fondu národního majetku České republiky za rok 2002 (dále jen „Výroční zpráva a Účetní závěrka“) stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit Výroční zprávu a Účetní závěrku spolu se stanoviskem vlády uvedeným v bodě I tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky,

2. ministra financí a předsedu presidia Fondu národního majetku České republiky, aby Výroční zprávu a Účetní závěrku spolu se stanoviskem vlády uvedeným v bodě I tohoto usnesení, odůvodnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.


Provedou:

předseda vlády,
ministr financí a předseda
presidia Fondu národního majetku
České republiky
S t a n o v i s k o

vlády k Výroční zprávě a Účetní závěrce Fondu národního majetku
České republiky za rok 2002


Vláda projednala Výroční zprávu a Účetní závěrku Fondu národního majetku České republiky za rok 2002, kterou předložil ministr financí a předseda presidia Fondu národního majetku České republiky.

Účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2002 byla auditorem schválena bez výhrad. Výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 2002 obsahuje přehled o činnosti Fondu národního majetku za rok 2002 v dostatečném rozsahu.

Vláda doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Výroční zprávu a Účetní závěrku Fondu národního majetku České republiky za rok 2002 schválila.