Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-12-12

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2296/12
V Praze dne 7. ledna 2013

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 12. prosince 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůč.j. 969/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


3.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013č.j. 1209/12Předkládá: ministr vnitra


4.
Návrh poslanců Pavla Svobody a Jana Smutného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 849)č.j. 1259/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


5.
Návrh poslanců Soni Markové, Pavla Kováčika a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 851)č.j. 1260/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


6.
Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2013č.j. 1250/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


7.
Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2013 a výhled na 2. pololetí 2013č.j. 1253/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


8.
Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1249/12Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřaduPřizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu


9.
Informace pro vládu České republiky o zákonu přijatém Spojenými státy americkými v rámci boje proti daňovým únikům „Foreign Account Tax Compliance Act“ a o možnostech dalšího postupu České republikyč.j. 1242/12Předkládá: ministr financí


10.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011č.j. 1210/12 - bod 10 schůze vlády 5.12.2012Předkládá: ministr životního prostředí


11.
Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2012 a návrh jeho zajištění v roce 2013č.j. 1266/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


12.
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 248)č.j. 1256/12Předkládá: ministr financí


13.
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020č.j. 1263/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


C. K projednání bez rozpravy:

14.
Průběžná zpráva o plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015č.j. 1254/12Předkládá: předseda vlády


15.
Seznam komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukceč.j. 1237/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


16.
Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republikyč.j. 1229/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


17.
Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 13. – 14. prosince 2012 v Bruseluč.j. 1246/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


18.
Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Srbské republice a v Bosně a Hercegovině ve dnech 17. – 18. prosince 2012č.j. 1247/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


19.
Zpráva o uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Jordánského hášimovského království Fájize Taráwny s delegací v ČR ve dnech 16.-17. července 2012č.j. 1255/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


20.
Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy prezidenta Republiky Kazachstán Nursultana Nazarbajeva v České republice ve dnech 23. - 24. 10. 2012č.j. 1251/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


21.
Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Makedonské republiky Nikoly Gruevského v České republice, která se uskutečnila ve dnech 11. – 13. listopadu 2012č.j. 1248/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Fiskální výhled České republikyč.j. 1243/12Předkládá: ministr financí2.
Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2011č.j. 1236/12Předkládají: ministři životního prostředí a zdravotnictví3.
Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2011č.j. 1230/12Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva4.
Informace o stavu plnění úkolů v rámci Záměru zefektivnění výkonu státní statistické službyč.j. 1234/12Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu5.
Zpráva o vyhodnocení plnění usnesení vlády č. 465/2010 za rok 2011č.j. 1262/12Předkládá: ministr životního prostředí6.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 19. a 20. listopadu 2012 v Bruseluč.j. 1245/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí7.
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010č.j. 1244/12Předkládá: ministr financí8.
Informace o plnění opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího Kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/16 Majetek státu, se kterým jsou příslušná hospodařit vybraná muzeač.j. 1261/12Předkládá: ministryně kultury9.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Obnova infrastruktury SIS II před spuštěním do rutinního provozu - 1. etapa a diskové pole pro testy SIS II" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 1267/12Předkládá: ministr vnitra

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf