Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-12-12

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2297/12
Počet listů: 5
V Praze dne 12. prosince 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 12. prosince 2012

(48. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informaci o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůč.j. 969/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 912                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.3.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013č.j. 1209/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 913                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.4.
Návrh poslanců Pavla Svobody a Jana Smutného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 849)č.j. 1259/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 914                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 914  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.5.
Návrh poslanců Soni Markové, Pavla Kováčika a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 851)č.j. 1260/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 915                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 915  


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.6.
Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2013č.j. 1250/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 916                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 916  

                                             příloha 2 k usnesení č. 916  

                                             příloha 3 k usnesení č. 916  


s tím, že bude předložený materiál jednotlivými členy vlády opětovně posouzen a revidován podle zadání vlády a do jednoho měsíce bude takto upravený materiál předložen vládě.Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.7.
Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2013 a výhled na 2. pololetí 2013č.j. 1253/12Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala


                       usnesení č. 917                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 917  

                                             příloha 2 k usnesení č. 917  


s tím, že bude předložený materiál jednotlivými členy vlády opětovně posouzen a revidován podle zadání vlády a do jednoho měsíce bude takto upravený materiál předložen vládě.Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.8.
Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů, zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1249/12Vláda projednala za účasti ředitele Národního bezpečnostního úřadu materiál předložený předsedou vlády a ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala


                       usnesení č. 918                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.9.
Informace o zákonu přijatém Spojenými státy americkými v rámci boje proti daňovým únikům (Foreign Account Tax Compliance Act) a o možnostech dalšího postupu České republikyč.j. 1242/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 919                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.10.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011č.j. 1210/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 920                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.11.
Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2012 a návrh jeho zajištění v roce 2013č.j. 1266/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 921                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.12.
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 248)č.j. 1256/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 922                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 922  


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.Pro přijetí navrhovaného usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a ministryně obrany, ministr a předseda Legislativní rady vlády, ministři pro místní rozvoj, spravedlnosti, životního prostředí, zdravotnictví, dopravy, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně práce a sociálních věcí a kultury.13.
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 až 2020č.j. 1263/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 923                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.14.
Průběžná zpráva o plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015č.j. 1254/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 924                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.15.
Seznam komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukceč.j. 1237/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 925                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.16.
Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republikyč.j. 1229/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 926                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15 a proti 1.17.
Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na zasedání Evropské rady ve dnech 13. a 14. prosince 2012 v Bruseluč.j. 1246/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 927                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.18.
Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Srbské republice a v Bosně a Hercegovině ve dnech 17. a 18. prosince 2012č.j. 1247/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 928                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.19.
Zpráva o uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Jordánského hášimovského království Fájize Taráwny s delegací v České republice ve dnech 16. a 17. července 2012č.j. 1255/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 929                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.20.
Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy prezidenta Republiky Kazachstán Nursultana Nazarbajeva v České republice ve dnech 23. a 24. října 2012č.j. 1251/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 930                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.21.
Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Makedonské republiky Nikoly Gruevského v České republice, která se uskutečnila ve dnech 11. až 13. listopadu 2012č.j. 1248/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 931                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.22.
Jmenování soudcůč.j. 1272/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 932                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 932  


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.23.
Odvolání předsedkyně a jmenování předsedy Legislativní rady vládyVláda z podnětu předsedy vlády přijala


                       usnesení č. 933                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.24.
Návrhy věcných řešení stanovení platové základny v zákoně č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a Poslanců Evropského parlamentuVláda vzala na vědomí informace uvedené v písemném podkladu předloženém ministryní práce a sociálních věcí a stanovila další postup.* * *


Pro informaci:


1.
Fiskální výhled České republiky (předložil ministr financí)č.j. 1243/12


2.
Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2011 (předložili ministři životního prostředí a zdravotnictví)č.j. 1236/12


3.
Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2011 (předložily ministryně práce a sociálních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva)č.j. 1230/12


4.
Informace o stavu plnění úkolů v rámci Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby (předložila předsedkyně Českého statistického úřadu)č.j. 1234/12


5.
Zpráva o vyhodnocení plnění usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 465, o Pravidlech uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, za rok 2011 (předložil ministr životního prostředí)č.j. 1262/12


6.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 19. a 20. listopadu 2012 v Bruselu (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 1245/12


7.
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu informačního systému daňové správy podle usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158 (předložil ministr financí)č.j. 1244/12


8.
Informace o plnění opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího Kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/16 Majetek státu, se kterým jsou příslušná hospodařit vybraná muzea (předložila ministryně kultury)č.j. 1261/12


9.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Obnova infrastruktury schengenského informačního systému (SIS II) před spuštěním do rutinního provozu - 1. etapa a diskové pole pro testy SIS II, v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 1267/12


10.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Osobní a užitkové automobily, v obecné výjimce z působnosti zákona v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr vnitra)č.j. 1278/12


11.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Publikace rejstříkových dat na Portálu veřejné správy, v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 1279/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman