Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-04-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. dubna 1995 č. 246

k návrhu na uskutečnění návštěvy papeže Jana Pavla II. v České republice ve dnech 20. až 22. května 1995

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í , že ve dnech 20. až 22. května 1995 navštíví papež Jan Pavel II. Českou republiku;

II. s o u h l a s í s tím, aby náklady spojené se státním charakterem návštěvy papeže Jana Pavla II. v České republice byly hrazeny z rozpočtových prostředků ministerstva zahraničních věcí pro vrcholné státní návštěvy.

Provede:

ministr zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.