Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-08-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. srpna 1994 č. 457

o souhlasu s účastí delegace vlády na pohřbu generálního
tajemníka NATO Manfreda Wörnera dne 19. srpna 1994 v Bruselu


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a s o u h l a s í

1. s účastí delegace vlády na pohřbu generálního tajemníka NATO Manfreda Wörnera dne 19. srpna 1994 v Bruselu a to ministrů zahraničních věcí a obrany,

2. s tím, že náklady spojené s účastí delegace vlády podle bodu 1 tohoto usnesení budou hrazeny z rozpočtových prostředků ministerstva zahraničních věcí pro vrcholné státní návštěvy.

Provedou:

ministři zahraničních věcí, obrany

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.