Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. září 1995 č. 509 + P

o uvolnění finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

použití finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků ve výši 29 578,8 tis. Kč na základě požadavků ke dni 30. června 1995 v rozčlenění podle jednotlivých zakladatelů a podniků, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

II. p ř i p o m í n á

zakladatelům nutnost dodržování povinnosti uložené usnesením vlády ze 7. prosince 1994 č. 696, a to povinnost připravit rozpočet finančních výdajů spojených s existencí zbytkových podniků tak, aby byla dotace z Fondu národního majetku České republiky poskytována za celou dobu trvání tohoto podniku vždy jednorázově.

Provedou:

členové vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, přednostové okresních úřadů a primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně,primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


Příloha k usnesení vlády ze dne 6. září 1995 č. 509

Souhrnný přehled na uvolnění finančních prostředků z Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových podniků podle jednotlivých zakladatelů a podniků

A - Zakladatel = Ministerstvo průmyslu a obchodu

Název zbytkového podniku Důvod existence Požadovaná dotace Předpokládaný Výše schválené dotace

zbytkového st. p. termín ukončení v minulých obdobích

viz x) v tis. Kč období činn.zbyt.podn. v tis. Kč

PREFA Cheb d) 380 1. 4. 95.- 30.11. 95 30.11. 95 -

SITRA,Praha d) 200 1. 4. 95 - 31.12. 95 31.12. 95 -

POTRUBÍ,Praha c), d) 96 1. 6. 95 - 31. 8. 95 31. 8. 95 2 238

Keramické závody,Znojmo a), b), c) 150 1. 3. 95 - 31.12. 95 31.12. 95 -

Vodohospodářské stavby,K.Vary d) 87 1. 6. 95 - 31.12. 95 31.12. 95 -

KOLORA,Semily b) 5 856 1.12. 93 - 31.12. 96 není určen -

STAVIVA,Ostrava - Kunčice c) 101 1. 6. 95 - 31.12. 95 není určen -

TISK - knižní výroba,Brno c) 86 1. 4. 95 - 31. 3. 96 31. 3. 96 -

VÝVOJ Vlašim d) 50 1. 6. 95 - 30. 9. 95 30. 9. 95 -

SIGMA Česká Třebová d) 126 1. 6. 95 - 30.11. 95 30.11. 95 278

TRANSPA,Žleby d) 63 1. 6. 95 - 31.10. 95 31.10. 95 -

Pozemní stavby Prostějov b) 947 1. 1. 95 - 31.12. 95 31.12. 95 931

PERMON,Křivoklát b), d) 291 1. 6. 95 - 30. 9. 95 30. 9. 95 -

Strojírenský podnik Prostějov d) 548 1. 6. 95 - 31. 3. 96 31. 3. 96 -

USSA Pardubice d) 60 1. 5. 95 - 31. 8. 95 31. 8. 95 -

Obnova památek Ústí nad Labem d) 288 1. 1. 95 - 30. 6. 95 30. 6. 95 -

Inženýrské a vodohospodářské

stavby Ostrava d) 214 1. 1. 95 - 31.12. 95 31.12. 95 -

Sběrné suroviny Plzeň b) 237 1. 1. 94 - 31.12. 96 31.12. 96 -

Slévarna Chrlice d) 98 1. 5. 95 - 31.10. 95 31.10. 95 -

JASNÁ,Nové Město nad Metují d) 106 1. 5. 95 - 31.10. 95 31.10. 95 -

Inortex,Praha d) 60 1. 4. 95 - 31.12. 95 31.12. 95 106

MYKANA,Chrastava b) 341 1. 1. 95 - 31.12. 95 31.12. 95 -

VELVETA,Varnsdorf c) 518 1. 1. 95 - 30. 6. 95 30. 6. 95 3 291

JITEX,Písek b), c) 230 1. 1. 95 - 30. 6. 96 30. 6. 96 -

ZPA Čakovice b) 210 1. 1. 95 - 31.12. 95 31.12. 95 227

OEZ Letohrad b) 620 1. 1. 95 - 31.12. 95 31.12. 95 -

TESLA Litovel b) 85 1. 1. 95 - 31.12. 95 31.12. 95 213

TESLA Radiospoj,Praha b), c) 485 1. 5. 95 - 31.12. 96 31.12. 96 -

TESLA Přelouč d) 218 1. 3. 95 - 30. 6. 95 30. 6. 95 1 293

Závody tkalcovských stavů

- ELITEX,Týniště nad Orlicí b), d) 800 1. 4. 95 - 31. 3. 96 31. 3. 96 -

AVIA,Praha b) 701 1. 1. 95 - 31.12. 95 31.12. 95 440

Blanické strojírny

Sellier Bellot,Vlašim c) 965 1.10. 94 - 30. 6. 96 30. 6. 96 -

FORWARD,Plzeň c) 89 1. 4. 95 - 30. 9. 95 30. 9. 95 183

EGERMANN-EXBOR,Nový Bor d) 211 1.12. 94 - 31.10. 95 31.10. 95 458

Celkem Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 517

B - Zakladatel = Ministerstvo zemědělství

Název zbytkového podniku Důvod existence Požadovaná dotace Předpokládaný Výše schválené dotace

zbytkového st. p. termín ukončení v minulých obdobích

viz x) v tis. Kč období činn.zbyt.podn. v tis. Kč

Cukrovary Uherské Hradiště c) 1 577 1.10. 94 - 31. 3. 95 není určen 6 908

Masný průmysl, Kladno c) 435 1. 1. 95 - 31.10. 95 31.10. 95 962

Ostravský potravinoprojekt, b) 165 dle rozhodnutí MěÚ není určen 954

Ostrava mimořádný požadavek

na opravu budovy

MILPA,Pardubice b), c) 139 1. 4. 94 - 31.12. 95 31.12. 95 2 952

NEREZ,Praha b), c) 796 1. 7. 95 - 31.12. 95 31.12. 95 -

Výroba potravinářských strojů,

Hradec Králové c) 516 1. 7. 95 - 30. 9. 95 30. 9. 95 2 195

Moravské vinařské závody,

Ostrava b) 153 1. 4. 95 - 31.12. 95 31.12. 95 442

Drůbežářské závody Klatovy c) 27 1. 2. 93 - 31. 3. 94 31. 3. 94 -

Jesenické mlékárny,Ostrava a), d) 182 1. 1. 95 - 30. 9. 95 30. 9. 95 295

STS Písek a), b), c) 1 269 1. 4. 95 - 31.12. 95 není určen -

STS Hostivice a), b), c) 816 1. 1. 95 - 31.12. 95 není určen 4 444

AGROPROJEKT Plzeň a), b), c) 1 869 1. 1. 95 - 31.12. 95 není určen -

Státní rybářství Telč a), b), c) 105 1. 1. 95 - 31.12. 95 není určen 360

Zemědělské stavby Svitavy a), b), c) 103,8 1. 1. 95 - 31.12. 95 není určen -

Státní rybářství Tábor a), b), c) 738 1. 4. 95 - 30. 9. 96 není určen -

VaK Havlíčkův Brod b), c), d) 747 1. 7. 95 - 31.12. 98 31.12. 98 339

VaK Starý Plzenec c), d) 581 1. 1. 95 - 31.12. 95 31.12. 95 -

VaK Bruntál b), c), d) 208 1. 1. 95 - 31.12. 95 31.12. 95 526

VaK Moravská Třebová b), c,) d) 2 785 1.10. 94 - 31.12. 95 31.12. 95 963

Vodohospodářský projektově

inženýrský podnik,Plzeň c), d) 96 1. 7. 95 - 30. 9. 95 30. 9. 95 -

Zemědělské služby Vajglov a), b), c) 240 1. 4. 95 - 30. 9. 95 30. 9. 95 474

Celkem Ministerstvo zemědělství 13 547,8

C - Zakladatel = Ministerstvo kultury

Název zbytkového podniku Důvod existence Požadovaná dotace Předpokládaný Výše schválené dotace

zbytkového st. p. termín ukončení v minulých obdobích

viz x) v tis. Kč období činn.zbyt.podn. v tis. Kč

SNTL,Praha d) 210 1. 3. 95 - 31. 8. 95 není určen 582

Celkem Ministerstvo kultury 210

D - Zakladatel = Magistrát hlavního města Prahy

Název zbytkového podniku Důvod existence Požadovaná dotace Předpokládaný Výše schválené dotace

zbytkového st. p. termín ukončení v minulých obdobích

viz x) v tis. Kč období činn.zbyt.podn. v tis. Kč

Výtahy Praha b), c) 200 1. 1. 95 - 30. 6. 96 30. 6. 96 95

Celkem Magistrát hl. města Prahy 200

E - Zakladatel = Okresní úřad Klatovy

Název zbytkového podniku Důvod existence Požadovaná dotace Předpokládaný Výše schválené dotace

zbytkového st. p. termín ukončení v minulých obdobích

viz x) v tis. Kč období činn.zbyt.podn. v tis. Kč

Stavební podnik Klatovy b) 104 1. 1. 95 - 31.12. 95 není určen -

Celkem Okresní úřad Klatovy 104

x) a) nutnost zachovat státní podnik, aby bylo možno převést smlouvou mezi státním podnikem a novým vlastníkem majetku průmyslová práva, popř. jiné duševní vlastnictví

b) nedořešené restituční nároky

c) postupné provádění privatizace, při němž je majetek subjektu vyjímán po částech

d) nutnost zachovat státní podnik po dobu, během níž je prováděna účetní závěrka ke dni převodu majetku na Fond národního majetku České republiky, resp. ke dni zrušení státního podnik bez likvidace