Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-05-16

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2236/12
V Praze dne 14. května 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 16. května 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

15.
Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonůč.j. 93/12Předkládá: ministr zemědělství


16.
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015č.j. 440/12Předkládají: ministři vnitra a obrany


C. K projednání bez rozpravy:

17.
Návrh na sjednání Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhéč.j. 449/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


18.
Návrh na sjednání Smlouvy o spolupráci v oblasti ochrany svědkůč.j. 450/12Předkládají: ministr vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc