Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2009 > 2009-06-08

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2254/09
V Praze dne 5. června 2009

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v pondělí 8. června 2009

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

Schůzi vlády bude od 10.00 hod. předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii.


B. K projednání s rozpravou:

40.
Informace o stavu centrální úrovně monitorovacího systému strukturálních fondů pro období 2007-2013č.j. 831/09Předkládají: ministři pro místní rozvoj a financí


C. K projednání bez rozpravy:

41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky pro vjezd motorového vozidla, a to za účelem jednorázové autobusové dopravy zdravotně postižených občanů na vrchol Praděduč.j. 819/09Předkládá: ministr životního prostředí

Předseda vlády
Ing. Jan F i s c h e r , CSc., v. r.
Za správnost: Ing. Zdeněk Med


program.doc