Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-04-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. dubna 1995 č. 254

k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy spolkového kancléře Rakouské republiky F. Vranitzkyho v České republice ve dnech 11. a 12. května 1995

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í

1. s uskutečním oficiální návštěvy spolkového kancléře Rakouské republiky F. Vranitzkyho v České republice ve dnech 11. a 12. května 1995,

2. s tím, že náklady spojené s návštěvou uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení budou hrazeny z rozpočtových prostředků ministerstva zahraničních věcí pro vrcholné státní návštěvy.

Provede:

ministr zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.