Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 381

o jmenování přednosty Okresního úřadu Znojmo

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

j m e n u j e s účinností od 15. dubna 2002 pana RNDr. Rafaela K r š k u přednostou Okresního úřadu Znojmo.


Provede:

ministr vnitra


Na vědomí:

pan RNDr. Rafael Krška,
Okresní úřad Znojmo