Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-03-08

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. března 1995 č. 141

k návrhu postupu při zpracování nové právní úpravy o majetku ve vlastnictví státu

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí ve spolupráci s místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu

a) předložit vládě do 30. září 1995 návrh zásad zákona o výkonu vlastnického práva státu,

b) ustavit do 31. března 1995 komisi pro vypracování návrhu zásad zákona uvedeného v bodě 1/a) tohoto usnesení,

2. členům vlády, kterých se uvedená problematika týká, jmenovat do 15. března 1995 zástupce jimi řízených ministerstev do zřizované komise podle bodu 1/b) tohoto usnesení.

Provedou:

členové vlády

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.