Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 424

o návrhu na jmenování do hodností generálů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. n a v r h u j e prezidentu republiky, aby jmenoval dnem 8. května 2001

1. do hodnosti generálporučíka generálmajora pana Františka P e ř i n u ,

2. do hodnosti generálmajora brigádního generála pana Ing. Vladimíra S o v u ,

3. do hodnosti brigádního generála

a) plukovníka generálního štábu pana Ing. Jiřího Č u m u ,

b) plukovníka generálního štábu pana Ing. Jaroslava D i e n s t b i e r a ,

c) plukovníka generálního štábu pana Ing. Jana Ď u r i c u ,

d) plukovníka generálního štábu pana Ing. Jaroslava J á s k a ,

e) plukovníka pana Ing. Rostislava M a z u r k a ,

f) plukovníka pana Ing. Andora Š á n d o r a a

g) plukovníka generálního štábu pana Ing. Pavla Š t e f k u ;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit návrhy uvedené v bodě I tohoto usnesení prezidentu republiky.


Provede:
předseda vlády