Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1113

k Analýze možností zintenzivnění a zefektivnění práce
v zájmu předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a
odstraňování jeho důsledků prostřednictvím k tomu určené agentury


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

bere na vědomí Analýzu možností zintenzivnění a zefektivnění práce v zájmu předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků prostřednictvím k tomu určené agentury obsaženou v části III materiálu č. j. 1439/02.

Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.