Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1996 > 1996-06-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. června 1996 č. 337 + P

o souhlasu s převodem vlastnického práva k přebytečnému a neupotřebitelnému nemovitému majetku státu, k němuž vykonává právo hospodaření ministerstvo obrany

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í
s převodem vlastnického práva k přebytečnému a neupotřebitelnému nemovitému majetku státu, k němuž vykonává právo hospodaření ministerstvo obrany, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;


II. u k l á d á
ministru obrany realizovat převody vlastnického práva podle bodu I tohoto usnesení;


III. b e r e n a v ě d o m í ,
že výnosy z převodů podle bodu I a II tohoto usnesení jsou příjmem státního rozpočtu.Provede:

ministr obrany


Předseda vlády
prof. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


Příloha k usnesení vlády ze dne 12. června 1996 č. 337

A.

nemovitý majetek, u něhož je vlastnické právo převáděno bezúplatně

_____________________________________________________________________
NÁZEV POSÁDKY NÁZEV HODNOTA
(okres) VOJENSKÉHO OBJEKTU v tis. Kč
_____________________________________________________________________
1. BOHOSUDOV Prádelna a A 300 19.987
(Teplice)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Bohosudov pro potřeby obce - sociální účely ke zřízení sociálních bytů, záchranný systém města - první pomoc, městská policie, hasiči.
_____________________________________________________________________
2. BŘEZNICE Komunikace Březnice 1.959
(Tábor) letiště
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Březnice pro potřeby obce - napojení na komunikační systém obce.
_____________________________________________________________________
3. BUTOVICE Kasárna 7.586
(Nový Jičín)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Butovice pro potřeby obce za účelem vybudování centra technických služeb, rozvoje regionu, snížení nezaměstnanosti.
_____________________________________________________________________
4. ČELADNÁ Sklady 19.597
(Frýdek Místek)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Čeladná pro potřeby obce - sociální účely ke zřízení domova důchodců a domova s pečovatelskou službou, sociální byty, střediska technických služeb, rozvoj regionu.
_____________________________________________________________________
5. DOBŘANY Kasárna 54.809
(Plzeň-J)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Dobřany pro potřeby obce - účely sociální, kulturní a školství, rozvoj regionu.
_____________________________________________________________________
6. HOLÝŠOV Svobodárna 5.598
(Domažlice)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Holýšov pro potřeby města - sociální účely, zřízení přístřešků a ubytování pro neplatiče nájemného a bezdomovce.
_____________________________________________________________________
7. JÁNSKÁ Hl. sklad ženijní 58.782
(Děčín) munice
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod na město Česká Kamenice a obec Jánskou pro potřeby obce - účely sociální ke zřízení léčebny s pracovní terapií, rozvoj regionu, snížení nezaměstnanosti.
_____________________________________________________________________
8. JEMNICE Ubytovna 9.994
(Třebíč)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu:
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Jemnice pro potřeby obce - účely školství ke zřízení městského gymnazia.
_____________________________________________________________________
9. JESENICE Radiotechnická hláska 39.892
(Rakovník)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu:
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Žďár pro potřeby obce - rozvoj regionu a snížení nezaměstnanosti.
_____________________________________________________________________
10. KAŠPERSKÉ HORY Ubytovna 1.428
(Klatovy)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Kašperské Hory pro potřeby města - sociální účely pro sociální bydlení a ubytování.
_____________________________________________________________________
11. KLATOVY Posádkový muniční sklad 11.758
(Klatovy) Luby
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Klatovy jako vlastníka pozemků. Objekty budou sloužit pro potřeby města Klatovy pro rozvoj regionu, zvýšení zaměstnanosti, rozvoje obchodu a služeb.
_____________________________________________________________________
12. KLENČÍ POD ČERCHOVEM Kasárna 32.582
(Domažlice)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Klenčí pod Čerchovem pro potřeby obce - sociální účely pro sociální bydlení, hudební školy, skladů a dílen pro technické služby obce, parkových ploch pro podnikatele, stanici pohraniční policie.
_____________________________________________________________________
13. KRALOVICE Vranov - kasárna 12.412
(Rokycany)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Břasy pro potřeby obce - sociální účely ke zřízení domu sociálních služeb, kulturní účely, rozvoj regionu, snížení nezaměstnanosti.
_____________________________________________________________________
14. KRALOVICE Vranov - boj. stanoviště 15.463
(Rokycany)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Břasy pro potřeby obce - sociální účely pro zázemí domu sociálních služeb.
_____________________________________________________________________
15. KRALOVICE Byt.jednotky Břasy 11.351
(Rokycany)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Břasy pro potřeby obce - sociální účely - byty.
_____________________________________________________________________
16. MOŠNOV RSP 401
(Nový Jičín) regul stan. plynu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod na Plynárny a.s.jako provozovatele sítí.
_____________________________________________________________________
17. MOŠNOV Objekt Z-8 3.392
(Nový Jičín)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Mošnov pro potřeby obce, vybudování zdravotnického střediska, dětské poradny a střediska sociálních služeb.
_____________________________________________________________________
18. LEŠETICE Milín - ubytovna 912
(Příbram)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Lešetice pro potřeby obce - sociální a humanitární účely. O převod práva hospodaření zároveň žádá Univerzita Karlova Praha.
_____________________________________________________________________
19. MIMOŇ Dům č.p.15/V 200
(Česká Lípa)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Mimoň pro účely zabezpečení ubytování zaměstnanců školství a zdravotnictví, zároveň o převod práva hospodaření žádá Min. vnitra ČR - Policie ČR.
_____________________________________________________________________
20. NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM Kasárna Hajniště 19.909
(Liberec)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Nové Město pod Smrkem pro potřeby města - vytváření nových pracovních příležitostí ke snížení nezaměstnanosti a pro rozvoj regionu.
_____________________________________________________________________
21. NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM Muniční sklad a 129.021
(Liberec) vlečka Raspenava
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Nové Město pod Smrkem pro potřeby města - vytváření nových pracovních příležitostí ke snížení nezaměstnanosti a pro rozvoj regionu.
_____________________________________________________________________
22. OPATOVICE Kasárna - část 3.571
(Hradec Králové) budova č.12
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Opatovice nad Labem pro potřeby obce - sociální účely ke zřízení sociálních bytů, pro potřeby kultury.
_____________________________________________________________________
23. PODBOŘANY Svobodárna ul. Švermova 1.900
(Louny)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Podbořany pro sociální účely ke zřízení sociálních bytů.
_____________________________________________________________________
24. PRACHATICE Komunikace 5.951
(Prachatice) pro pásovou techniku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Prachatice pro potřeby města k napojení na komunikační systém města.
_____________________________________________________________________
25. PRACHATICE Kasárna Kl. Gottwalda 177.505
(Prachatice) (část)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Prachatice pro potřeby města - účely sociální, zdravotnictví, školství, kultury, obchodu a služeb, technických služeb města, rozvoj regionu.
_____________________________________________________________________
26. PRACHATICE Vodárna pro kasárna 2.078
(Prachatice)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Prachatice pro potřeby města k zabezpečení zásobování pitnou vodou.
_____________________________________________________________________
27. PŘIBICE Čistírna odpadních vod 222
(Břeclav) Přibice
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Přibice pro potřeby obce ke zlepšení kvality provozu a zvýšení kapacity stávající ČOV Přibice.
_____________________________________________________________________
28. PŘÍCHOVICE Chata Příchovice 92
(Plzeň-J)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Příchovice pro kulturní účely - mimoškolní činnost mládeže.
_____________________________________________________________________
29. RUMBURK Objekty posádky 12.980
(Děčín) Rumburk
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Rumburk pro potřeby města - střediska technických služeb města, základny městské policie, snížení nezaměstnanosti v regionu a vytvoření pracovních příležitostí, sociální byty, umístění základny hasičského sboru města.
_____________________________________________________________________
30. SLANÝ Domeček Řisuty 30
(Kladno)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Řisuty pro potřeby obce - zřízení naučné stezky přírodního parku Džbán.
___________________________________________________________________
31. TEREZÍN Bašta I 3.710
(Litoměřice) autopark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Terezín pro potřeby města - zřízení centra technických služeb.
_____________________________________________________________________
32. TEREZÍN Střelnice 1.060
(Litoměřice) Oleško
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Oleško pro potřeby obce - zřízení úřadovny nebo pro Magistrát hl.m.Prahy pro zřízení Střediska sociální prevence.
_____________________________________________________________________
33. TEREZÍN Vojenská nemocnice 64.000
(Litoměřice)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Terezín pro sociální účely - dům pečovatelské služby.
_____________________________________________________________________
34. TÝN NAD VLTAVOU Výjezdní komunikace 8.921
(České Budějovice)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Týn nad Vltavou pro potřeby obce.
_____________________________________________________________________
35. VARNSDORF Kasárna 32.380
(Děčín)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Varnsdorf pro potřeby města - pro účely školství, zdravotnictví, sociální - dům s pečovatelskou službou, domov pro matky v tísni, léčebnu, domov důchodců, informační a strážní službu, mimoškolní zájmovou činnost mládeže, rozvoj regionu.
_____________________________________________________________________

36. VARNSDORF Autopark 48.140
(Děčín)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Varnsdorf pro potřeby města - pro umístění garáží a skladů CO města.
_____________________________________________________________________
37. VARNSDORF Stavební dvůr Voj.správy budov 368
(Děčín) a Pomocné zeměděl.hospodářství
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Varnsdorf pro potřeby města - pomocné provozy střediska sociálních služeb.
_____________________________________________________________________
38. VARNSDORF Sportoviště 299
(Děčín) ul.Erbenova
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Varnsdorf pro potřeby města - účely školství, mimoškolní činnost mládeže.
_____________________________________________________________________
39. VARNSDORF Truhlárna 197
(Děčín)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Varnsdorf pro potřeby města - pomocné provozy střediska sociálních služeb.
_____________________________________________________________________
40. VELEMYŠLEVES Radiotechnická hláska 35
(Louny) Velemyšleves
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Bítozeves pro potřeby obce - účely sociální a školství.
_____________________________________________________________________
41. VYSOKÉ MÝTO Budova č.15,16 3.058
(Ústí nad Orlicí)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Vysoké Mýto pro potřeby města - školství.
_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________
42. ZLÍN N - 12 20.976
(Zlín) VzSP - 040
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na město Zlín pro potřeby města Zlín - skladování materiálu CO a k zabezpečení úkrytu obyvatelstva v případě havárie.
_____________________________________________________________________
43. ŽATEC Čistírna odpadních vod 1.880
(Chomutov) Hrušovany
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod na a.s. Severočeská vodárenská společnost jako provozovatele sítí.
_____________________________________________________________________
44.. ŽATEC Muniční sklad 4.950
(Chomutov) Staňkovice
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Bezúplatný převod práva vlastnictví na obec Staňkovice pro potřeby obce - zřízení technického střediska služeb obce a pro vytváření nových pracovních příležitostí ke snížení nezaměstnanosti.
_____________________________________________________________________


B.

nemovitý majetek k přímému prodeji obcím


_____________________________________________________________________
NÁZEV POSÁDKY NÁZEV HODNOTA
(okres) VOJENSKÉHO OBJEKTU v tis. Kč
_____________________________________________________________________
1. CHLOUMEK Přečerpávací stanice 32
(Havlíčkův Brod)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Úplatný převod na obec Libice pro potřeby obce za cenu dle znaleckého posudku k zabezpečení zásobování obce vodou.
_____________________________________________________________________

C.

nemovitý majetek k přímému prodeji určeným subjektům_____________________________________________________________________
NÁZEV POSÁDKY NÁZEV HODNOTA
(okres) VOJENSKÉHO OBJEKTU v tis. Kč
_____________________________________________________________________
1. HLÁSKA Vítkův kámen - Svatý Tomáš 1.177
(Český Krumlov)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Přímý odprodej firmě EUROTEL Praha za cenu dle znaleckého posudku.
_____________________________________________________________________
2. HNĚVKOVICE Bytové jednotky 432
(Havl. Brod) a čistírna odpadních vod
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Přednostní odprodej nájemníkům za cenu dle znaleckého posudku 432.568 Kč.
_____________________________________________________________________
3. ŠPINDLERŮV MLÝN Spojovací kabel 842
(Trutnov)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Navržený způsob převodu :
Přímý odprodej a.s. SPT TELECOM oblast Pardubice za cenu dle znaleckého posudku.
_____________________________________________________________________D.

nemovitý majetek určený ke směně


1. SMĚNNÁ SMLOUVA - PŘEROV
Směna nemovitosti - Okresní vojenská správa Přerov - v právu hospodaření Ministerstva obrany ČR za administrativní budovu ve vlastnictví města Přerov.
Smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany ČR
Nemovitost:
CE 07-26-16 Budova OVS Přerov
Budova Okresní vojenské správy v Přerově, kterou tvoří tři spojené budovy č.p. 83, 84 a 47 o dvou nadzemních podlažích, částečně podsklepené se sedlovou střechou. Stáří budov je nezjistitelné, předpoklad asi 100 roků. Tomu odpovídá i technický stav, který není dobrý. Kapacita objektu je 1.260 m2. Objekty se nacházejí na stavebních parcelách č.155, 156, 179, 180 o celkové výmě-ře 1.028 m2 zapsaných v kat. nemovitosti na LV č.1025 u Katastrálního úřadu Přerov.
Jedná se o směnnou smlouvu na základě žádosti města Přerov. Návrh je pro vojenskou správu výhodný z hlediska technických parametrů nabízené budovy a ceny.
Hodnota dle znaleckého posudku: 5.386.860,- Kč
Majetkoprávní stav:
Objekt je ve vlastnictví státu, v právu hospodaření MO ČR.

2. Městský úřad Přerov
Nemovitost:
Budova č.p. 709, k.ú. Přerov včetně pozemku
Budova č.p. 709, k.ú Přerov včetně pozemku p.č. 527 a části pozemku p.č. 526/1 v řadové zástavbě o čtyřech nadzemních a jedním podzemním podlažím se sedlovou střechou, krytou taškovou krytinou. Navazující budova dvorního traktu má dvě nadzemní podlaží s plochou střechou, rok výstavby je 1942 - velmi dobrý technický stav. Vytápění ústřední.
Cena nemovitosti : 9.529.195,- Kč.
Majetkoprávní stav:
ve vlastnictví Města Přerova LV č. 5101 k.ú. Přerov.