Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-06-18

Program jednání
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2252/07
V Praze dne 12.06.2007

DODATEK Č. 1 PROGRAMU
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v pondělí 18. června 2007 v 9.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


B. K projednání s rozpravou:

 

44.

Posouzení účelnosti předkládání dlouhodobých a střednědobých tematických dokumentů vláděč.j. 874/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007Předkládá: ministr dopravy

č.j. 619/07 - předběžně rozesláno dne: 03.05.2007
Předkládá: ministr financí

č.j. 801/07 - předběžně rozesláno dne: 01.06.2007
ministr kultury

č.j. 710/07 - předběžně rozesláno dne: 21.05.2007
ministryně obrany

č.j. 800/07 - předběžně rozesláno dne: 01.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

č.j. 876/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

č.j. 724/07 - předběžně rozesláno dne: 23.05.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

č.j. 723/07 - předběžně rozesláno dne: 23.05.2007
Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

č.j. 709/07 - předběžně rozesláno dne: 21.05.2007
Předkládá: ministr vnitra

č.j. 759/07 - předběžně rozesláno dne: 25.05.2007
Předkládá: ministr zahraničních věcí

č.j. 696/07 - předběžně rozesláno dne: 18.05.2007
Předkládá: ministr zdravotnictví

č.j. 674/07 - předběžně rozesláno dne: 16.05.2007
Předkládá: ministr zemědělství

č.j. 711/07 - předběžně rozesláno dne: 21.05.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

č.j. 706/07 - předběžně rozesláno dne: 21.05.2007
Předkládá: ministryně D. Stehlíková   


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


 

Za správnost:Ing. Zdeněk Med
 Anglická verze - PDF,DOC
EnglishVersion.pdf