Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-11-21

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2290/12
V Praze dne 26. listopadu 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 21. listopadu 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Nový návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentaceč.j. 1170/12Předkládá: ministr financí


3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyč.j. 1027/12Předkládá: ministr vnitra


4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisůč.j. 1146/12Předkládá: ministr vnitra


5.
Návrh věcného záměru legislativního řešení whistleblowingu a ochrany oznamovatelůč.j. 1039/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


6.
Návrh poslanců Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření (sněmovní tisk č. 833)č.j. 1167/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


7.
Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 835)č.j. 1168/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


8.
Zásady státní lesnické politikyč.j. 1088/12 - bod 6 schůze vlády 31.10.2012Předkládá: ministr zemědělství


9.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2013č.j. 1169/12Předkládá: ministr zemědělství


10.
Návrh na nabytí vybraných administrativních objektů na území statutárního města Jablonec nad Nisou do vlastnictví státuč.j. 1159/12Předkládá: ministr financí


11.
Žádost o výjimku ze zapojení do resortního systému centralizovaného zadáváníč.j. 1155/12Předkládá: ministr spravedlnosti


C. K projednání bez rozpravy:

12.
Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 21. – 23. listopadu 2012 v Bruseluč.j. 1163/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


13.
Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Bruselu ve dnech 4. – 5. prosince 2012č.j. 1164/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


14.
Návrh na obeslání 18. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 8. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (26. listopadu - 7. prosince 2012, Dohá, Katar)č.j. 1171/12Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Aktuální informace o stavu Centrálního registru vozidel (CRV)č.j. 1157/12Předkládá: ministr dopravy2.
Analýza nárůstu cen pohonných hmotč.j. 491/12 - bod 3 Pro informaci schůze vlády 13.6.2012Předkládají: ministři financí a průmyslu a obchodu3.
Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za III. čtvrtletí 2012č.j. 1156/12Předkládá: ministr dopravy4.
Informace o postupu prací na budování Památníku romského holocaustu v Hodonímě u Kunštátuč.j. 1162/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy5.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. října 2012 v Bruseluč.j. 1165/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí6.
Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s usnesením vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázekč.j. 1158/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf