Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 942

k výsledkům prvního stupně výběrového řízení
na provozovatele univerzálního mobilního telekomunikačního systému
a návrhu dalšího postupu


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í výsledky prvního stupně výběrového řízení na provozovatele univerzálního mobilního telekomunikačního systému (dále jen "UMTS") a návrh dalšího postupu výběrového řízení;

II. s o u h l a s í se snížením celkového počtu vydávaných celoplošných licencí UMTS ze čtyř na tři;

III. z r u š u j e bod II/4 usnesení vlády z 18. prosince 2000 č. 1301, k zavedení univerzálního mobilního telekomunikačního systému (UMTS) v České republice;

IV. u k l á d á předsedovi Českého telekomunikačního úřadu

1. dokončit jednání s předkladateli žádostí do prvního stupně výběrového řízení o podmínkách udělení jim licencí UMTS a na základě výsledků tohoto jednání rozhodnout v součinnosti s řídícím výborem pro výběrové řízení o udělení licencí příslušným provozovatelům sítí GSM,

2. uzavřít s příslušnými provozovateli sítí GSM smlouvy mezi Českým telekomunikačním úřadem a příslušným provozovatelem sítě GSM o podmínkách udělení licence UMTS,

3. zabezpečit druhý stupeň výběrového řízení - aukci na udělení jedné až tří licencí UMTS v závislosti na počtu licencí udělených na základě prvního stupně výběrového řízení,

4. udělit na základě výsledku obou stupňů výběrového řízení do 30. listopadu 2001 tři celoplošné licence UMTS.


Provede:
předseda Českého
telekomunikačního úřadu