Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-04-12

Program jednání
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2232/06
V Praze dne 07.04.2006

DODATEK Č. 1 PROGRAMU
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 12. dubna 2006 v 10.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


 
 B. K projednání s rozpravou:44.

Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČRč.j. 525/06 - materiál připojenPředkládá: ministr zdravotnictví

 

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.
 
Příloha

Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC