Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-06-26

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2248/12
V Praze dne 21. června 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v úterý 26. června 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

25.
Informace o přípravě významné veřejné zakázky v oblasti informatiky zadávané v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 635/12Předkládá: ministr vnitra


C. K projednání bez rozpravy:

26.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo ve dnech 1. – 2. července 2012č.j. 631/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


27.
Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republikyč.j. 640/12Předkládá: ministr obrany

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc