Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 444 + P

o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 99)

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. z r u š u j e

1. bod č. 1/a části B přílohy usnesení vlády z 11. ledna 1995 č. 30, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 72), (privatizační projekt Státní statek Hanušovice, a/ Objekt čp. 314, Hanušovice) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 1/a části A přílohy tohoto usnesení,

2. bod č. 1/b části B přílohy usnesení vlády z 11. ledna 1995 č. 30, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 72), (privatizační projekt Státní statek Hanušovice, b/ Objekt čp. 105, Hanušovice) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 1/b části A přílohy tohoto usnesení,

3. bod č. 1/c části B přílohy usnesení vlády z 11. ledna 1995 č. 30, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 72), (privatizační projekt Státní statek Hanušovice, c/ Objekt čp. 8, Pekařov) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 1/c části A přílohy tohoto usnesení,

4. bod č. 1/d části B přílohy usnesení vlády z 11. ledna 1995 č. 30, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 72), (privatizační projekt Státní statek Hanušovice, d/ Objekt pomocných činností, Hanušovice) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 1/d části A přílohy tohoto usnesení,

5. bod č. 1/e části B přílohy usnesení vlády z 11. ledna 1995 č. 30, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 72), (privatizační projekt Státní statek Hanušovice, e/ Garáže Hanušovice) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 1/e části A přílohy tohoto usnesení,

6. bod č. 1/f části B přílohy usnesení vlády z 11. ledna 1995 č. 30, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 72), (privatizační projekt Státní statek Hanušovice, f/ Garáže Hanušovice) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 1/f části A přílohy tohoto usnesení,

7. bod č. 1/g části B přílohy usnesení vlády z 11. ledna 1995 č. 30, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 72), (privatizační projekt Státní statek Hanušovice, g/ Garáže Hanušovice) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 1/g části A přílohy tohoto usnesení,

8. bod č. 1/h části B přílohy usnesení vlády z 11. ledna 1995 č. 30, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 72), (privatizační projekt Státní statek Hanušovice, h/ Závodní jídelna, Hanušovice čp. 58, Branná) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 1/h části A přílohy tohoto usnesení,

9. bod č. 4 části B přílohy usnesení vlády z 22. března 1995 č. 180, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 83), (privatizační projekt Bytový podnik Prostějov, Středisko údržby bytového fondu Bytového podniku města Prostějov, včetně pozemku) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 2 části A přílohy tohoto usnesení,

10. bod č. 10 části A přílohy usnesení vlády z 4. ledna 1995 č. 14, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 71), (privatizační projekt Lékárenská služba Vyškov, Lékárna 03, Bučovice) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 4 části A přílohy tohoto usnesení,

11. bod č. 1 části B přílohy usnesení vlády z 2. června 1993 č. 294, k privatizačním projektům, které prošly připomínkovým řízením ve smyslu usnesení vlády z 29. července 1992 č. 510, o projednávání a schvalování privatizačních projektů (materiál č. 29), (privatizační projekt VODOVODY A KANALIZACE Břeclav) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 2 části B přílohy tohoto usnesení,

12. bod č. 2 části B přílohy usnesení vlády z 22. března 1995 č. 180, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 83), (privati zační projekt Bytový podnik Prostějov, Nemovitost, nám. T. G. Masaryka č. 4, včetně pozemků) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 6 části B přílohy tohoto usnesení,

13. bod č. 3/a části B přílohy usnesení vlády z 22. března 1995 č. 180, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 83), (privatizační projekt Bytový podnik Prostějov, a/ Nebytový dům, Olomoucká 15, včetně pozemku) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 8/a části B přílohy tohoto usnesení,

14. bod č. 3/b části B přílohy usnesení vlády z 22. března 1995 č. 180, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 83), (privatizační projekt Bytový podnik Prostějov, b/ Nebytový dům, Kravařova 8, včetně pozemku) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 8/b části B přílohy tohoto usnesení,

15. bod č. 3/c části B přílohy usnesení vlády z 22. března 1995 č. 180, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 83), (privatizační projekt Bytový podnik Prostějov, c/ Nebytový dům, Tylova 10, včetně pozemku) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 8/c části B přílohy tohoto usnesení,

16. bod č. 2/d části B přílohy usnesení vlády z 22. března 1995 č. 180, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 83), (privatizační projekt Bytový podnik Prostějov, d/ Nebytový dům, T. G. Masaryka 16, včetně pozemku) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 8/d části B přílohy tohoto usnesení,

17. bod č. 5 části B přílohy usnesení vlády z 22. března 1995 č. 180, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 83), (privatizační projekt Bytový podnik Prostějov, OZS, Bedihošť, včetně pozemku) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 9 části B přílohy tohoto usnesení,

18. bod č. 1 části B přílohy usnesení vlády z 29. března 1995 č. 195, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 84), (privatizační projekt Bytový podnik Prostějov, Dům, Kostelecká 54, Prostějov, včetně pozemku) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 10 části B přílohy tohoto usnesení,

19. bod č. 6 části B přílohy usnesení vlády z 22. března 1995 č. 180, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 83), (privatizační projekt Bytový podnik Prostějov, Dům, Olomoucká 10, Prostějov, včetně pozemku) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 11 části B přílohy tohoto usnesení,

20. bod č. 7/b části B přílohy usnesení vlády z 22. března 1995 č. 180, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 83), (privatizační projekt Bytový podnik Prostějov, b/ Dům, Poděbradovo nám. 10, včetně pozemku) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 12 části B přílohy tohoto usnesení,

21. bod č. 20 části A přílohy usnesení vlády z 10. srpna 1994 č. 437, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 50), (privatizační projekt Krkonošská nemocnice Vrchlabí, Nemocnice s poliklinikou);

II. m ě n í

bod č. 3 části C přílohy usnesení vlády z 18. srpna 1993 č. 452, k rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (privatizační projekt AGROZET ROUDNICE, Roudnice /Tento majetek bude vložen do nově založené společnosti Roudnické strojírny a slévárny, a.s./), a to podmínky privatizace tak, že se vypouští text příslušející k písmenu a) u uváděných podmínek privatizace;

III. s o u h l a s í

s uzavřením smluv, v nichž se Fond národního majetku České republiky zaváže k úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací podle zásad uvedených v usnesení vlády ze 17. března 1993 č. 123, k řešení ekologických závazků při privatizaci, a to mezi Fondem národního majetku České republiky a

1. MAGNA International Inc., 36 Apple Creek Boulevard, Markham, Ontario, Kanada,

2. akciovou společností AROMA Praha;

IV. v y d á v á

rozhodnutí o privatizaci uvedená v částechA a B přílohy tohoto usnesení;

V. u k l á d á

ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodě I až IV tohoto usnesení.

Provedou:

ministři (zakladatelé), ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci a předseda prezídia Fondu národního majetku České republiky

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 9. srpna 1995 č. 444

A.

S e z n a m

rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků předem určeným nabyvatelům za účetní hodnotu zjištěnou ke dni prodeje. V případech, kdy se takto stanovená kupní cena snižuje o hodnotu restitučního nároku a restituční nárok je vyšší než účetní hodnota zjištěná ke dni prodeje, převádí se majetek bezplatně a k dalšímu finančnímu vyrovnání nedochází

---------------------------------------------------------------

1. Státní statek Hanušovice - PP 15129

a) Objekt čp. 314, Hanušovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 453 tis. Kč

Nabyvatel: Jan Peňáz, Cihelní 618, Rapotín, r.č.: 471227/424

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Kupní cena stanovená ve výši účetní hodnoty bude zvýšena o rozdíl mezi účetní hodnotou nemovitosti (objekt čp. 314, Hanušovice a příslušející pozemky) a jejím oceněním zjištěným podle vyhlášky č. 393/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a úprav.

b) Objekt čp. 105, Hanušovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 379 tis. Kč

Nabyvatel: Marta Vyhnálková, Na vyhlídce 388, Hanušovice, r.č.: 456205/413

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Kupní cena stanovená ve výši účetní hodnoty bude zvýšena o rozdíl mezi účetní hodnotou nemovitosti (objekt čp. 105, Hanušovice a příslušející pozemky) a jejím oceněním zjištěným podle vyhlášky č. 393/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a úprav.

c) 1/2 objektu čp. 8, Pekařov

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 19 tis. Kč

Nabyvatel: Pavel Pátek, V Zátiší 81, Hanušovice, r.č.: 520518/111

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Kupní cena stanovená ve výši účetní hodnoty bude zvýšena o rozdíl mezi účetní hodnotou nemovitosti (1/2 objektu čp. 8, Pekařov, bez pozemků) a jejím oceněním zjištěným podle vyhlášky č. 393/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a úprav.

d) Objekt pomocných činností, Hanušovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 45 tis. Kč

Nabyvatelé:

Marta Vrábelová, Na holbě 494, Hanušovice, r.č.: 585120/0542

Ignác Vilček, Jesenická 505, Hanušovice, r.č.: 361221/957

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým Fondem ČR.

b) Kupní cena stanovená ve výši účetní hodnoty bude zvýšena o rozdíl mezi účetní hodnotou nemovitosti (objekt pomocných činností, Hanušovice a příslušející pozemky) a jejím oceněním zjištěným podle vyhlášky č. 393/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a úprav.

e) Garáže Hanušovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 18 tis. Kč

Nabyvatel: VOBUS v.o.s., Dukelská 128, Hanušovice, IČO: 47984350

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Kupní cena stanovená ve výši účetní hodnoty bude zvýšena o rozdíl mezi účetní hodnotou nemovitosti (garáže dle projektu a příslušející pozemky) a jejím oceněním zjištěným podle vyhlášky č. 393/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a úprav.

f) Garáže Hanušovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 4 tis. Kč

Nabyvatel: Vangelis Gercis, Školní ul. 473, Hanušovice, r.č.: 510201/052

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým Fondem ČR.

b) Kupní cena stanovená ve výši účetní hodnoty bude zvýšena o rozdíl mezi účetní hodnotou nemovitosti (garáže dle projektu a příslušející pozemky) a jejím oceněním zjištěným podle vyhlášky č. 393/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a úprav.

g) Garáže Hanušovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 4 tis. Kč

Nabyvatel: Emil Votava, Školní ul. 472, Hanušovice, r.č.: 471219/194

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Kupní cena stanovená ve výši účetní hodnoty bude zvýšena o rozdíl mezi účetní hodnotou nemovitosti (garáže dle projektu a příslušející pozemky) a jejím oceněním zjištěným podle vyhlášky č. 393/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a úprav.

h) Závodní jídelna, Hanušovice čp. 58, Branná

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 9 tis. Kč

Nabyvatel: Otto Kvasňovský, Branná čp. 58, r.č.: 571127/7286 Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Kupní cena stanovená ve výši účetní hodnoty bude zvýšena o rozdíl mezi účetní hodnotou nemovitosti (závodní jídelna Hanušovice čp. 58, Branná a příslušející pozemky) a jejím oceněním zjištěným podle vyhlášky č. 393/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a úprav.

2. Bytový podnik Prostějov - PP 25188

Středisko údržby bytového fondu, včetně pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 563 tis. Kč

Nabyvatel: GASTHERM, spol. s r.o., Slezská 5, Prostějov, IČO: 44053819

Podmínky privatizace:

Kupní cena stanovená ve výši účetní hodnoty bude zvýšena o rozdíl mezi účetní hodnotou nemovitostí (Kostelecká 8 - středisko údržby, včetně stavební parcely č. 335; Újezd 13 -

sklad stavebního materiálu, včetně stavební parcely č. 3957 a pozemku p.č. 3958/1; Palečkova 1 - sklad dopravních a mechanizačních prostředků, včetně stavební parcely č. 360/2 a parcely č. 360/1) a jejich oceněním zjištěným podle vyhlášky č.393/91 Sb., ve znění pozdějších změn a úprav.

3. OÚNZ Praha 10 - PP 27075

Prádelna, Ovčárská 522 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 563 tis. Kč

Nabyvatelé:

JUDr. Lucie Vaňková, Žitná 29/606, Praha 1, r.č.: 575417/0158

Ing. Josef Koprnický, Průběžná 21, Praha 10, r.č.: 250525/091

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

c) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč. (na jednoho nabyvatele).

4. Lékárenská služba Vyškov - PP 29500

Lékárna 03, Bučovice (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 587 tis. Kč

Nabyvatel: LÉKÁRNA - TILIA, spol. s r.o., Sovětská 912, Bučovice, IČO: 49450077

Podmínky privatizace: 0.

5. Poliklinika Dobříš - PP 29571

Dům 411, Dobříš (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 492 tis. Kč

Nabyvatelé: MUDr. Dagmar Hajzlerová, K vodárně 1507, Dobříš, r.č.: 635203/0742

MUDr. Otakar Šmahel, Přemyslova 1019, Dobříš, r.č.: 510125/0444

MUDr. Radovan Šplíchal, Brodecká 1181, Dobříš, r.č.: 511113/086

MUDr. Helena Kukolová, Fričova 1240, Dobříš, r.č.: 465210/022

MUDr. Mária Šmahelová, Přemyslova 1019, Dobříš, r.č.: 525620/220

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. l993 č. l37.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 5O tis. Kč (na jednoho nabyvatele).

6. Poliklinika Dobříš - PP 29572

Poliklinika (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 18 278 tis. Kč

Nabyvatel: Středisko zdraví spol. s.r.o., Dobříš 846, IČO: 61680460

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. l993 č. l37 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 5. 1. l994, čj. PRI/15.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

7. Poliklinika Dobříš - PP 29577

ZS Nečín (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 791 tis. Kč

Nabyvatelé:

MUDr. Jiří Kupka, Nečín - Bělohrad 5, p. Dobříš, r.č.: 560405/1101

MUDr. Naděžda Kupková, Nečín - Bělohrad 5, p. Dobříš, r.č.: 605429/0462

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. l993 č. l37.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč (na jednoho nabyvatele).

8. Nemocnice Dvůr Králové nad Labem - PP 30939

DZS, Sladkovského 829, Dvůr Králové nad Labem (movitý a část nemovitého majetku: 11 garáží a pozemek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 601 tis. Kč

Nabyvatel: Robert Šmíd, Zboží 2, Dvůr Králové nad Labem, r.č.: 480821/040

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 10. 11. 1993, čj. PRI/7789.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

9. Nemocnice s poliklinikou Chomutov - PP 31183

a) OZS Horní Ves, Husova 4691, Chomutov (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 3 015 tis. Kč

Nabyvatelé:

MUDr. Olga Bystroňová, Schubertova 11, Chomutov, r.č.: 365724/073

MUDr. Alena Ivincová, Jiráskova 4207, Chomutov, r.č.: 575427/1974

MUDr. Jarmila Hlaváčková, Šafaříkova 4195, Chomutov, r.č.: 396212/013

MUDr. Danuše Seemanová, Komenského 2497/8, Chomutov, r.č.: 485418/113

MUDr. František Karásek, Bělohorská 1885/10, Chomutov, r.č.: 461019/095

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč (na jednoho nabyvatele).

b) OZS Václavská 4185, Chomutov (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 580 tis. Kč

Nabyvatelé:

MUDr. Jana Hassmannová, Roháčova 4197, Chomutov, r.č.: 445828/431

Alena Voštová, Palackého 4445, Chomutov, r.č.: 495423/215

MUDr. Karel Vošta, Palackého 4445, Chomutov, r.č.: 700823/2451

MUDr. Jaroslava Žahourová, Cihlářská 4035, Chomutov, r.č.: 436228/070

MUDr. Naďa Hronová, Bezručova 4238, Chomutov, r.č.: 535222/303

Hana Jakůbková, 17. listopadu 4606, Chomutov, r.č.: 525409/162

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč (na jednoho nabyvatele).

c) OZS Březenecká 4804, Chomutov (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 5 387 tis. Kč

Nabyvatelé:

MUDr. Ivan Čepička, Zdravotnická 5314, Chomutov, r.č.: 490323/311

MUDr. Zdeňka Šíchová, Husova 54/2723, Chomutov, r.č.: 425329/432

MUDr. Hana Háková, Cihlářská 4035, Chomutov, r.č.: 546011/3021

MUDr. Miroslav Finda, V. Nezvala 4281, Chomutov, r.č.: 520316/311

MUDr. Bronislava Dostálová, Zdravotnická 5315, Chomutov, r.č.: 505330/061

MUDr. Jana Řezníčková, Čelakovského 821/20, Chomutov, r.č.: 665325/1363

MUDr. Jana Mráčková, Hutnická 5302, Chomutov, r.č.: 615221/0834

MUDr. Jana Hazemová, Školní pěšina 5133, Chomutov, r.č.: 565803/1533

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč (na jednoho nabyvatele).

d) OZS Písečná 5285 - blok A, Chomutov (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 5 927 tis. Kč

Nabyvatel: Písečná - zdravotní středisko, společnost s ručením omezeným, Písečná 5285, Chomutov, IČO: 49904205

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

e) OZS Písečná 5285 - blok B, Chomutov (Dětské ZS), (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 2 460 tis. Kč

Nabyvatel: Media-DZS spol. s r.o., Písečná č.p. 5285, Chomutov, IČO: 61324574

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

10. Městská nemocnice Ostrava Fifejdy - PP 31839

a) Dům duševního zdraví, Ostrava - Poruba (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 2 107 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Alexandra Beránková, Kopeckého 635, Ostrava - Poruba, r.č.: 545816/1126

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a , zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

c) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

b) Dětský rehabilitační stacionář, Ostrava - Poruba (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 4 306 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Irina Chmelová, A. Gavlase 34, Ostrava - Dubina, r.č.: 586014/1837

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a, zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 19. 1. 1994, čj. PRI/134.

c) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

11. Železniční poliklinika Česká Třebová - PP 62063

a) Pracoviště Staré nádraží, Nádražní 68, Pardubice - zubní ordinace B (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 30 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Tomáš Rejda, Jana Palacha 1001, Pardubice, r.č.: 531030/181

Podmínky privatizace: 0.

b) Pracoviště Staré nádraží, Nádražní 68, Pardubice - zubní ordinace A (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 24 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Dagmar Dvořáková, Sekařova 81, Pardubice, r.č.: 505818/012

Podmínky privatizace: 0.

c) Pracoviště Staré nádräží, Nádražní 68, Pardubice - zubní laboratoř (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 16 tis. Kč

Nabyvatel: Marcela Ryšavá, Arnošta z Pardubic, Pardubice, r.č.: 526024/032

Podmínky privatizace: 0.

d) Pracoviště Staré nádraží, Nádražní 68, Pradubice - ordinace praktického lékaře a oddělení rehabilitace (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 85 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Božena Čermáková, Nádražní 68, Pardubice, r.č.: 405414/048

Podmínky privatizace:

Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

12. Železniční poliklinika Česká Třebová - PP 62065

a) Pracoviště Nádražní 72, Havlíčkův Brod - ordinace praktického lékaře (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 21 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Alexander Varjassy, Na spravedlnosti 3215, Havlíčkův Brod, r.č.: 600910/7170

Podmínky privatizace: 0.

b) Pracoviště Nádražní 72, Havlíčkův Brod - stomatologická ordinace a laboratoř (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 90 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Karel Ponc, Žižkov II/1237, Havlíčkův Brod, r.č.: 380506/033

Podmínky privatizace:

Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

c) Pracoviště Nádražní 72, Havlíčkův Brod - ordinace interního lékaře (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 15 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Ladislava Ujčíková, Žižkov II/1330, Havlíčkův Brod, r.č.: 515520/052

Podmínky privatizace: 0.

d) Pracoviště Nádražní 72, Havlíčkův Brod - rehabilitace (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 19 tis. Kč

Nabyvatel: Miroslava Málková, Perknov 3047, Havlíčkův Brod, r.č.: 555405/0634

Podmínky privatizace: 0.

13. Železniční poliklinika Česká Třebová - PP 62066

Pracoviště Pernerova 400, Choceň - stomatologická ordinace (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 54 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Božena Šiklová, T. N. Kautníka 1645, Choceň, r.č.: 505410/024

Podmínky privatizace:

Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

14. Správa a údržba silnic Břeclav - PP 62382

Obalovna živic Podivín

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 2 354 tis. Kč

Nabyvatel: Ing. Ladislav Balcar, Dukelských hrdinů 21, Břeclav, r.č.: 550405/2851

Podmínky privatizace:

a) Respektování stanoviska obce k dalšímu provozování výrobny.

b) Během aktualizace bude ekologický audit doplněn stanoviskem příslušného územního odboru MŽP ČR.

15. České dráhy, Výzkumný ústav železniční, Praha - PP 62403

Dílenský komplex budov Sulkov - Líně

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 2 419 tis. Kč

Nabyvatel: OTEX-KOVO, spol. s r.o., Dukelská 499, Rokycany, IČO: 04688529

Podmínky privatizace: 0.

16. České dráhy, Výzkumný ústav železniční, Praha - PP 62409

Provoz Brno-Řečkovice, Gromesova 6A

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 12 259 tis. Kč

Nabyvatel: Form Thermit, spol. s r.o., Obřanská 60, Brno, IČO: 49966758

Podmínky privatizace: 0.

B.

S e z n a m

rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků a majetkové účasti státu předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu

-----------------------------------------------------------------

1. Potraviny Brno - PP 5556

PJ 003-08 a 768-08, Masarykova 745, Koryčany

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 094 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. Věra Křivánková, Masarykova 522, Koryčany, r.č.: 545623/0868

PP: 5556

Kupní cena: 1 095 000 Kč

Ladislav Konečný, Svatoplukova 618, Koryčany, r.č.: 400908/468

PP: 5556

Podmínky privatizace:

Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

2. Vodovody a kanalizace Břeclav - PP 22621

Přízemní budova čp. 991, Mikulov, včetně parcely č. 2082/1

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 96 tis. Kč

Nabyvatel: Ing. Jaroslav Gavenda, Pavlovská 74, Mikulov, r.č.: 590121/1096

Kupní cena: 340 270 Kč

Radoslav Šuta, Dukelská 7, Mikulov, r.č.: 600209/0281

Kupní cena: 0 Kč

Podmínky privatizace: 0.

3. Podnik bytového hospodářství Přerov - PP 23178

Dům Havlíčkova čp. 1287/28, Přerov, včetně pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 58 tis. Kč

Nabyvatel:

Ing. František Adamec, Fügnerova čp. 7, Přerov, r.č.: 491027/229

Kupní cena: 515 000 Kč

Ing. Marian Vacek, Jasínkova čp. 1, Přerov, r.č.: 461122/418

Kupní cena: 0 Kč

Podmínky privatizace:

a) Každý nabyvatel kupuje ideální 1/2 majetku.

b) Kupní cena bude zvýšena o účetní hodnotu movitého majetku ke dni prodeje.

4. Podnik bytového hospodářství Přerov - PP 23181

Dům Wilsonova čp. 488/18, Přerov, včetně pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 467 tis. Kč

Nabyvatel: Jiří Pazdera, Vrbí 386/1, Troubky, r.č.: 501201/360

Kupní cena: 2 176 406 Kč

Podmínky privatizace:

Kupní cena bude zvýšena o účetní hodnotu movitého majetku ke dni prodeje.

5. Podnik bytového hospodářství Přerov - PP 23182

Dům Komenského čp. 884/27, Přerov, včetně pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 107 tis. Kč

Nabyvatel:

MUDr. Marie Odstrčilová, Kosmákova čp. 39, Přerov, r.č.: 625811/1772

Kupní cena: 917 000 Kč

MUDr. Beáta Philippová, Palackého čp. 30, Přerov, r.č.: 615704/6621

Kupní cena: 0 Kč

Podmínky privatizace:

a) Každý nabyvatel kupuje ideální 1/2 majetku.

b) Kupní cena bude zvýšena o účetní hodnotu movitého majetku ke dni prodeje.

6. Bytový podnik Prostějov - PP 23305

Nemovitost, nám. T.G.Masaryka č.4, Prostějov, včetně pozemků

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 100 tis. Kč

Nabyvatel: Milada Hábová, Soukenická 14, Praha 1, r.č.: 465326/488

Kupní cena: 1 527 929 Kč

Podmínky privatizace: 0.

7. Bytový podnik města Moravská Třebová - PP 23339

a) Stolárna, Brněnská 2, Moravská Třebová

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 69 tis. Kč

Nabyvatel: Luboš Fiebich, Západní 79, Moravská Třebová, r.č.: 610406/2459

Kupní cena: 61 600 Kč

Podmínky privatizace:

Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

b) Fotoslužba, Dům služeb, Komenského ul., Moravská Třebová

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 42 tis. Kč

Nabyvatel: Věra Hrazdírová, Lanškrounská ul., Moravská Třebová, r.č.: 555108/1382

Kupní cena: 36 500 Kč

Podmínky privatizace:

Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

c) Prádelna, Josefská 29, Moravská Třebová

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 560 tis. Kč

Nabyvatel: Julián Stehlík, Bezručova 48, Moravská Třebová, r.č.: 380717/958

Kupní cena: 118 000 Kč

Podmínky privatizace:

Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

d) Autoservis, Komenského 61, Moravská Třebová

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 48 tis. Kč

Nabyvatel: Jaromír Štěpánek, Brněnská 185, Březová nad Svitavou, r.č.: 460924/462

Kupní cena: 47 000 Kč

Podmínky privatizace:

Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

e) Autoservis, Komenského 61, Moravská Třebová

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 50 tis. Kč

Nabyvatel: UNITEC, společnost s ručením, omezeným, Luková 162, IČO: 15030181 Kupní cena: 42 000 Kč

Podmínky privatizace:

Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

8. Bytový podnik Prostějov - PP 25187

a) Nebytový dům, Olomoucká 15, Prostějov, včetně pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 288 tis. Kč

Nabyvatel: Oděvní tvorba, s.r.o., nám. E. Husserla 16, Prostějov, IČO: 49966588

Kupní cena: 3 197 170 Kč

Podmínky privatizace: 0.

b) Nebytový dům, Kravařova 8, Prostějov, včetně pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 42 tis. Kč

Nabyvatel: František Opavský, Šárka 11, Prostějov, r.č.: 491001/043

Kupní cena: 205 894 Kč

Podmínky privatizace: 0.

c) Nebytový dům, Tylova 10, Prostějov, včetně pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 180 tis. Kč

Nabyvatel: Stavoinvesta Prostějov, s.r.o., Tylova 10, Prostějov, IČO: 46345213

Kupní cena: 302 954 Kč

Podmínky privatizace: 0.

d) Nebytový dům, T. G. Masaryka 16, Prostějov, včetně pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 50 tis. Kč

Nabyvatel: Ing. Valérie Štorková, Bratří Čapků 28, Prostějov, r.č.: 505313/6809

Kupní cena: 1 122 971 Kč

Podmínky privatizace: 0.

9. Bytový podnik Prostějov - PP 25194

OZS Bedihošť, včetně pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 53 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Drahoslav Stavěl, Lidická 202, Bedihošť, r.č.: 501126/135

Kupní cena: 748 890 Kč

Podmínky privatizace: 0.

10. Bytový podnik Prostějov - PP 25195

Dům, Kostelecká 54, Prostějov, včetně pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 194 tis. Kč

Nabyvatel: POZEMSTAV Prostějov, spol. s r.o., Partyzánská 3, Prostějov, IČO: 41503554

Kupní cena: 163 987 Kč

Podmínky privatizace: 0.

11. Bytový podnik Prostějov - PP 25198

Dům, Olomoucká 10, Prostějov, včetně pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 105 tis. Kč

Nabyvatel: POZEMSTAV Prostějov, spol. s r.o., Partyzánská 3, Prostějov, IČO: 41503554

Kupní cena: 492 838 Kč

Podmínky privatizace: 0.

12. Bytový podnik Prostějov - PP 25200

Dům, Poděbradovo nám. 10, Prostějov, včetně pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 450 tis. Kč

Nabyvatel: PRINC spol. s r.o., Švermova 8, Prostějov, IČO: 44053584

Kupní cena: 2 063 385 Kč

Podmínky privatizace: 0.

13. Uhelné sklady Přerov - PP 26480

Sklad Tovačov

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 802 tis. Kč

Nabyvatel: Obchodní společnost Přerov, s.r.o., T. G. Masaryka 16, Přerov, IČO: 47683571

PP: 26480

Kupní cena: 1 802 000 Kč

Podmínky privatizace:

Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

14. Uhelné sklady Přerov

PP 26480, 26482, 26483

Sklad Lipník

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 564 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. Ing. Josef Hořelka, Havlíčkova 22, Přerov, r.č.: 560319/2121

PP: 26482

Kupní cena: 803 000 Kč

Libuše Kouřilová, Citov 5, Přerov, r.č.: 415830/101

PP: 26482

2. Ing. Ladislav Kouřil, Citov 5, Přerov, r.č.: 371026/437

PP: 26483

Kupní cena: 602 011 Kč

3. Obchodní společnost Přerov, s.r.o., T. G. Masaryka 16, Přerov, IČO: 47683571

PP: 26480

Kupní cena: 570 000 Kč

Podmínky privatizace:

Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

15. Uhelné sklady Přerov

PP 26480, 26483, 26484

Sklad a dílny Přerov, včetně rodin. domu Předmostí, příjezd. cesty Brodek u Přerova a skladu Kojetín

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 7 299 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. Ing. Ladislav Kouřil, Citov 5, Přerov, r.č.: 371026/437

PP: 26483

Kupní cena: 13 100 000 Kč

2. Ing. Bohumír Čechák, Popovická 284, Přerov, r.č.: 540426/1104

PP: 26484

Kupní cena: 10 600 000 Kč

Ing. Dan Koplík, Č. Drahovského 470/10, Přerov, r.č.: 560902/1748

PP: 26484

3. Obchodní společnost Přerov, s.r.o., T. G. Masaryka 16, Přerov, IČO: 47683571

PP: 26480

Kupní cena: 9 001 001 Kč

Podmínky privatizace: 0.

16. OÚNZ Praha 10

PP 27071, 27084

ZS Krupská 28 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

1 729 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MUDr. Vladimír Barták, Sasanková 9, Praha 10, r.č.: 340903/074

PP: 27071

Kupní cena: 5 005 513 Kč

MUDr. Karel Červ, Gercenova 14, Praha 10, r.č.: 481110/030

PP: 27071

Květuše Špičáková, Osnická 5, Praha 10, r.č.: 465322/197

PP: 27071

2. MUDr. Jaromír Korytko, K Botiči 7, Praha 10, r.č.: 570712/7481

PP: 27084

Kupní cena: 5 000 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

17. OÚNZ Praha 10

PP 27106, 27109, 27110, 27122

Zdravotnické zařízení, U břehu 12 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 406 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MUDr. Jaroslav Pihrt, Zvonková 3048/2, Praha 10, r.č.: 480509/289

PP: 27110

Kupní cena: 4 116 000 Kč

2. MUDr. Miloslava Anderlová, U háje 1422/29, Praha 4 - Braník, r.č.: 466207/053

PP: 27106

Kupní cena: 4 050 000 Kč

3. MUDr. Alena Nováková, Černická 6, Praha 10, r.č.: 526105/020

PP: 27109

Kupní cena: 1 633 000 Kč

4. SANUS spol. s r.o., Jakobiho 328, Praha 10, IČO: 48040606

PP: 27122

Kupní cena: 1 500 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

18. OÚNZ Praha 10

PP 27111, 27113, 27114, 27115, 27117, 27118, 27119, 27120

Administrativní budova, Hradešínská 18 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 447 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MUDr. Jiří Benda, Libkovská 1074/2, Praha 10, r.č.: 531027/112

PP: 27119

Kupní cena: 25 000 000 Kč

2. MUDr. J. Cabalová a spol., s.r.o., Hradešínská 18, Praha 10, IČO: 00000000

PP: 27118

Kupní cena: 10 001 100 Kč

3. MUDr. Jaroslav Pihrt, Zvonková 3048/2, Praha 10, r.č.: 480509/289

PP: 27120

Kupní cena: 7 116 000 Kč

4. MUDr. Petr Hájek, Benešovská 16, Praha 10, r.č.: 620313/1077

PP: 27111

Kupní cena: 5 005 000 Kč

MUDr. Lubomíra Ščuková, Pod Strašnickou vinicí 6, Praha 10, r.č.: 545208/0766

PP: 27111

5. Vlasta Nekovářová, Škroupovo nám. 3, Praha 3, r.č.: 576128/0305

PP: 27117

Kupní cena: 3 015 000 Kč

6. Ing. Karel Hereš, U Zeměpisného ústavu 506/3, Praha 6, r.č.: 470511/425

PP: 27115

Kupní cena: 1 777 000 Kč

Ing. Zdeněk Kunc, Lodžská 464/10, Praha 8 - Bohnice, r.č.: 450421/139

PP: 27115

Ing. Alena Prokešová, Záhořanského 4/1944, Praha 2, r.č.: 475918/059

PP: 27115

MUDr. Ivana Kasíková, Baráškova 1586, Praha 4 - Chodov, r.č.: 515109/137

PP: 27115

Ing. Karel Klimeš, Na Zvoničce 1042/12, Praha 4 - Podolí, r.č.: 630807/0967

PP: 27115

7. MUDr. Jozef Martinča, Rezlerova 276, Praha 10, r.č.: 401015/759

PP: 27114

Kupní cena: 1 100 000 Kč

8. Michaela Czonská, Na Šafránce 32, Praha 10, r.č.: 485903/199

PP: 27113

Kupní cena: 850 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

19. Nemocnice s poliklinikou Kladno

PP 27455, 27456, 27460

Urologická ambulance, budova v Čermákově ul. č. 1987, Kladno (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 561 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MUDr. Pavel Brejník, Kyšice 183, p. Unhošť, r.č.: 560611/1005

PP: 27455

Kupní cena: 950 000 Kč

2. MUDr. Živojin Dupač, Holandská 2478, Kladno II, r.č.: 521220/078

PP: 27456

Kupní cena: 561 002 Kč

3. MUDr. Pavel Pauk, Višnová 342, Doksy, r.č.: 500324/389

PP: 27460

Kupní cena: 561 001 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 15. 3. 1995, čj. PRI/369.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

20. Nemocnice s poliklinikou Přerov - PP 31310

Budova, Kosmákova 44, Přerov (nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 316 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Juraj Rektor, Dvořákova 33, Přerov, r.č.: 550811/7098

Kupní cena: 918 430 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

c) Součástí kupní smlouvy bude závazek k vybudování Centra krizové intervence.

21. Městská poliklinika Hrabůvka, Ostrava - Hrabůvka - PP 31651

ZS Horymírova 1, Ostrava - Zábřeh (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 2 426 tis. Kč

Nabyvatel: EM & EM, s.r.o., Horymírova 1, Ostrava - Zábřeh, IČO: 60793848

PP: 31651

Kupní cena: 2 500 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

22. Městská poliklinika Hrabůvka, Ostrava - Hrabůvka - PP 31663

ZS Výškovická 126, Ostrava - Výškovice (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 169 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MUDr. Daniel Michalík, Proskovická 86 A, Ostrava - Výškovice, r.č.: 541029/0985

PP: 31663

Kupní cena: 190 000 Kč

MUDr. Ladislav Rejthar, Gončarovova 4, Ostrava - Zábřeh, r.č.: 540512/4318

PP: 31663

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

23. Městská poliklinika Hrabůvka, Ostrava - Hrabůvka

PP 31665, 31666

ZS Prokopa Velikého 38, Ostrava - Vítkovice (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 293 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. Projekční kancelář Pokorný, s.r.o., E. Rošického 950, Ostrava - Svinov, IČO: 44740328

PP: 31665

Kupní cena: 602 000 Kč

2. MUDr. Petr Sadílek, Moravská 86, Ostrava - město, r.č.: 670124/1965

PP: 31666

Kupní cena: 521 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

24. České dráhy Elektroúsek, výroba rozvaděčů, Plzeň - PP 61548

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 102 tis. Kč

Nabyvatel: Karel Dvořák, Bezovka 197, Chrást, r.č.: 480916/468

PP: 61548

Kupní cena: 105 000 Kč

Podmínky privatizace:

Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

25. DIAMO ZSS Stráž pod Ralskem - PP 61949

Ubytovna č. 1, Stráž pod Ralskem

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 10 934 tis. Kč

Nabyvatel: ADVENA, spol. s r.o., Družstevní 428/1, Liberec 7, IČO: 49101846

Kupní cena: 10 934 000 Kč

Podmínky privatizace:

Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

26. České dráhy, Výzkumný ústav železniční, Praha - PP 62402

132/216 domu čp. 77, U Lužického semináře 3, Praha 1, včetně parcely č.k. 173, k.ú. Malá Strana

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 2 988 tis. Kč

Nabyvatel: Marie Grunerová, Erbenova 1272, Beroun 2, r.č.: 385916/019

Kupní cena: 1 826 000 Kč

Ludmila Žatečková, Jírova 13, Brno, r.č.: 565924/2336

Kupní cena: 0 Kč

Hana Příhodová, Skácelova 20, Brno, r.č.: 625706/1140

Kupní cena: 0 Kč

Václav Vrána, Zahradnická 3, Brno, r.č.: 530806/014

Kupní cena: 0 Kč

Ivanka Boháčová, Kolínská 8, Praha 3, r.č.: 456026/008

Kupní cena: 0 Kč

Podmínky privatizace: 0.