Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 932

o výjimce z usnesení vlády ze 7. dubna 1999 č. 303,
k návrhu vzorové Dohody mezi Českou republikou a jinými smluvními stranami
o podpoře a vzájemné ochraně investic, za účelem změny signatáře Dohody
mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic a
o zrušení usnesení vlády z 22. srpna 2001 č. 823


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. u d ě l u j e výjimku z bodu IV usnesení vlády ze 7. dubna 1999 č. 303 panu JUDr. Ing. Miroslavu Somolovi, náměstkovi ministra průmyslu a obchodu a paní PhDr. Haně Ševčíkové, mimořádné a zplnomocněné velvyslankyni České republiky v Italské republice;

II. z m o c ň u j e jako alternáty pana JUDr. Ing. Miroslava Somolu, náměstka ministra průmyslu a obchodu a paní PhDr. Hanu Ševčíkovou, mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni České republiky v Italské republice k podpisu Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic s výhradou ratifikace;

III. z r u š u j e usnesení vlády z 22. srpna 2001 č. 823, o výjimce z usnesení vlády ze 7. dubna 1999 č. 303, k návrhu vzorové Dohody mezi Českou republikou a jinými smluvními stranami o podpoře a vzájemné ochraně investic, za účelem změny signatáře Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic.


Provedou:
ministr financí,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí