Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 426

o změně usnesení vlády z 28. června 1995 č. 385, o schválení seznamu subjektů, které jsou určeny k privatizaci

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

m ě n í položku č. 7 přílohy č. 1 usnesení vlády z 28. června 1995 č. 385, o schválení seznamu subjektů, které jsou určeny k privatizaci, takto:

položka č. 7 zní

"7. 48134805 Ústřední dopravní institut, přísp. organizace,

Praha 9, Skloněná ul. III

část - Učební středisko Loučeň

(zámecký areál)".

Provede:

ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.