Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-03-07

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2216/12
V Praze dne 6. března 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 7. března 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh poslanců Jiřího Štětiny, Lenky Andrýskové, Jiřího Rusnoka, Borise Šťastného, Marka Šnajdra, Jiřího Skalického, Aleše Roztočila, Pavla Holíka, Jaroslava Krákory, Soni Markové a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě (sněmovní tisk č. 593)č.j. 169/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


3.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 602)č.j. 163/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


4.
Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 601)č.j. 170/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


5.
Návrh poslanců Václava Mencla, Kateřiny Klasnové, Petra Skokana, Vítězslava Jandáka, Václava Kubaty, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 592)č.j. 171/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


6.
Návrh poslanců Cyrila Zapletala, Pavla Ploce, Josefa Novotného a dalších na vydání zákona o zřízení Krajského soudu v Liberci a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 598)č.j. 172/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


7.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jiřího Petrů, Stanislava Křečka, Milady Halíkové, Jany Suché, Otty Chaloupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 599)č.j. 173/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


8.
Návrh poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 600)č.j. 164/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


9.
Pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu (s nímž má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) na nové nabyvateleč.j. 161/12Předkládá: ministr dopravy


10.
Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 20č.j. 162/12Předkládá: ministr dopravy


C. K projednání bez rozpravy:

11.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec – prosinec 2011č.j. 158/12Předkládá: ministr obrany


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D47č.j. 156/12Předkládá: ministr dopravy2.
Informace pro vládu České republiky o činnosti Grémia pro veřejnou správu v roce 2011č.j. 168/12Předkládá: ministr vnitra3.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc leden 2012č.j. 165/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády4.
Odpovědi České republiky na předběžné otázky Výboru OSN proti mučení v rámci projednání čtvrté a páté periodické zprávy České republiky o plnění závazků plynoucích z Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestáníč.j. 174/12Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva5.
Informace o postupu prací na Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátuč.j. 167/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy6.
Informace o neformálním zasedání ministrů obrany zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu, Belgie, ve dnech 2. – 3. února 2012č.j. 157/12Předkládá: ministr obrany7.
Informace o smlouvě č. 122800218 na poskytování služby oprav, technické údržby, profylaktické kontroly, kalibrace a revize nadstavbových a podvozkových částí kombinovaných souprav techniky protivzdušné obranyč.j. 159/12Předkládá: ministr obrany8.
Informace o smlouvě č. 122800222 na poskytování služeb letových informací pro letouny Armády České republiky v letech 2012 – 2015č.j. 160/12Předkládá: ministr obrany

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf