Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-11-21

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2290/12
V Praze dne 20. listopadu 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 21. listopadu 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

15.
Návrh účasti státního rozpočtu na financování státní podpory kinematografie a filmového průmysluč.j. 1081/12 - bod 19 schůze vlády 24.10.2012Předkládá: ministryně kultury


16.
Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 322 Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2012 a souhlas s posílením rozpočtu české části spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovaceč.j. 1173/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc