Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 423

k informaci o průběhu sjednávání Smlouvy mezi Českou republikou
a Spolkovou republikou Německo o zamezení dvojího zdanění
v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k této smlouvě


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu sjednávání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k této smlouvě obsaženou v části II materiálu č. j. 473/02;

II. z r u š u j e usnesení vlády z 13. září 2000 č. 914, k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k této smlouvě;

III. u k l á d á ministru financí pokračovat v jednáních s německou stranou.


Provede:

ministr financí