Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-08-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. srpna 1994 č. 451

o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné
osoby, ve znění pozdějších předpisů
(materiál č. 51)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. z r u š u j e bod č. 14 části A přílohy usnesení vlády z 16. února 1994 č. 89, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 26), (privatizační projekt státního podniku TEPLO, Frýdek - Místek, správní budova, Ostravská 239, včetně 10 garáží a pozemků o výměře 7 393 m2, Frýdek - Místek) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 2 části A přílohy tohoto usnesení;

II. v y d á v á rozhodnutí o privatizaci uvedená v částech A a B přílohy tohoto usnesení;

III. u k l á d á ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodě I a II tohoto usnesení.

Provedou:

ministři (zakladatelé),

ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

předseda prezídia Fondu národního majetku České republiky

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.