Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-05-16

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2236/12
V Praze dne 15. května 2012

DODATEK Č.2 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 16. května 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

19.
Návrh na sjednání Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvyč.j. 454/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


C. K projednání bez rozpravy:

20.
Podnět Kolegiu Nejvyššího kontrolního úřadu na změnu Plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2012č.j. 455/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


21.
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 7. března 2012 č.146č.j. 456/12Předkládá: ministr financí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc