Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1137

ke Změnám v systému velení a řízení vzdušných sil
pro případ situace podle konceptu RENEGADE


Vazba na záznam z jednání vlády:


V l á d a

b e r e n a v ě d o m í Změny v systému velení a řízení vzdušných sil pro případ situace podle konceptu RENEGADE obsažené v části III materiálu č. j. 1500/02.Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.