Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-04-18

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2228/12
V Praze dne 16. dubna 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 18. dubna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

19.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011č.j. 352/12Předkládá: ministr financí


C. K projednání bez rozpravy:

20.
Návrh na přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 2001 (úmluva BUNKERS)č.j. 356/12Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


21.
Návrh na sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Gruzieč.j. 353/12Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc