Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-06-14

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 1995 č. 353

o privatizaci části akcií akciové společnosti Čokoládovny

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e přímý prodej 37 191 kusů akcií akciové společnosti Čokoládovny společnosti Cokoladovny Partners B.V. za cenu jedné akcie 2 234 Kč;

II. u k l á d á ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci zajistit realizaci rozhodnutí uvedeného v bodě I tohoto usnesení.

Provede:

ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.