Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1136

o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra, obsaženou v části III materiálu č. j. 1497/02 (dále jen „Žádost“);

II. u k l á d á

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra předložit Žádost předsedovi rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a ministru financí realizovat změny závazných ukazatelů státního rozpočtu podle rozhodnutí rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;


III. p o v ě ř u j e 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra, aby odůvodnil Žádost v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Provedou:

1. místopředseda vlády a
ministr vnitra,
ministr financí


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.