Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2233/02
V Praze dne 22. dubna 2002
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 22. dubna 2002
v Krajském úřadu Plzeňského kraje


(16. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.


1. Zpráva o hospodářské a sociální situaci Plzeňského kraje
č. j. 483/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 416.


2. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015
č. j. 472/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 417.


3. Návrh Kontraktu na nákup 24 víceúčelových nadzvukových letounů JAS-39 Gripen
č. j. 495/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 418.


4. Příprava kampaně proti rasismu
č. j. 496/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 419.


5.a) Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2002
č. j. 492/02
5.b) Přehled čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2002
č. j. 509/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 420.


6. Doplňující opatření k zabezpečení přípravy území průmyslové zóny Kolín - Ovčáry pro výstavbu výrobního závodu Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
č. j. 482/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 421.


7. Návrh nového statutu, jednacího řádu a volebního řádu Hospodářské komory České republiky
č. j. 477/02
----------------------------------------------------------------------------------------


8. Informace o realizaci nástroje ISPA
č. j. 479/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 422.


9. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2002
č. j. 480/02
----------------------------------------------------------------------------------------


10. Informace o průběhu sjednávání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k této smlouvě
č. j. 473/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 423.


11. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky Jana Kavana v Chorvatské republice dne 26. dubna 2002
č. j. 486/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 424.


12. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Polské republiky L. Millera v České republice ve dnech 26.-27. dubna 2002
č. j. 491/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 425.


13. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidentů Litvy, Lotyšska a Estonska v České republice dne 2. května 2002
č. j. 489/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 426.


14. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí a obchodu Nového Zélandu Phila Goffa v České republice ve dnech 9.-10.5.2002
č. j. 487/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 427.


15. Návrh na vyslání delegace ČR vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na ministerské zasedání Severoatlantické rady NATO v Reykjavíku ve dnech 14. - 15. května 2002
č. j. 490/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 428.


16. Přiznání statusu pozorovatele České republice v Dunajské komisi a příspěvek do fondu Dunajské komise na vyčištění plavební dráhy Dunaje
č. j. 481/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 429.


17. Souhlas s vývozem za účelem vystavení tří movitých národních kulturních památek na výstavu „Il Museo dei Gonzaga. Le Collezioni ducali di Mantova tra Controriforma e Barocco“ do Itálie a jedné národní kulturní památky na výstavu „La Construction du Palais des Papes du XIVe au XXe siecle“ do Francie
č. j. 474/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 430.


18. Zřízení funkce „Národní operátor telekomunikačních sítí“ a jmenování ČESKÝ TELECOM, a.s. národním operátorem telekomunikačních sítí
č. j. 505/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 431.


19. Návrh na vstup strategického investora do společnosti Zetor, a.s.
č. j. 464/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 432.


20. Poskytnutí trvale nepotřebného majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, formou darovací smlouvy Slovenské republice
č. j. 470/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 433.


21. Evropská charta pro malé podniky
č. j. 457/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 434.


22. Zpráva o postupu jednání o restrukturalizaci ocelářského průmyslu v České republice
č. j. 406/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 435.


23. Návrh smluvních vztahů a návrh způsobu financování realizace záměru výstavby komunikace D47 v úseku Lipník nad Bečvou - státní hranice Česká republika/Polská republika
č. j. 506/02
----------------------------------------------------------------------------------------


24. Změna usnesení vlády z 25. března 2002 č. 297, o nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 436.


25. Přehled všech forem státní podpory poskytnuté do území České republiky v členění na kraje a okresy v letech 1999 až 2002
č. j. 484/02
----------------------------------------------------------------------------------------


* * *Pro informaci:

1. Informace o vyhlášených stavech nebezpečí v obci Hřensko (okres Děčín) (předložili ministři životního prostředí a pro místní rozvoj)
č. j. 493/02

2. Informace o účasti předsedy vlády na setkání předsedů vlád V10 v Bukurešti ve dnech 25. - 26. března 2002 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
č. j. 488/02

3. Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kavana ve Finské republice dne 26. 3. 2002 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
č. j. 485/02
Zapsala: JUDr. Hana Hanusová