Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-06-14

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 1995 č. 354 + P

o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
(materiál č. 95)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. z r u š u j e bod č. 51/j části A přílohy usnesení vlády z 23. listopadu 1994 č. 661, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 66), (privatizační projekt státního podniku Státní statek Hnojník, j/ Obytný dům a hospodářská budova, Horní Tošanovice čp. 117) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 12 části A přílohy tohoto usnesení;

II. m ě n í bod č. 25 části A přílohy usnesení vlády z 30. března 1994 č. 163, k rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 32), (privatizační projekt státního podniku STROJMETAL KAMENICE, Kamenice u Prahy /mimo rekreačního střediska ve Vysokém nad Jizerou/), a to název subjektu tak, že slova

"25. STROJMETAL KAMENICE, Kamenice u Prahy (mimo rekreačního střediska ve Vysokém nad Jize- rou)"

se nahrazují slovy

"25. STROJMETAL KAMENICE, Kamenice u Prahy (včetně rekreačního střediska ve Vysokém nad Jize- rou)";

III. v y d á v á rozhodnutí o privatizaci uvedená v částech

A a B přílohy tohoto usnesení;

IV. u k l á d á ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodě I až III tohoto usnesení.

Provedou:

ministři (zakladatelé), ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci a předseda prezídia Fondu národního majetku České republiky

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


Příloha k usnesení vlády ze dne 14. června 1995 č. 354

A.

S e z n a m

rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků předem určeným nabyvatelům za účetní hodnotu zjištěnou ke dni prodeje. V případech, kdy se takto stanovená kupní cena snižuje o hodnotu restitučního nároku a restituční nárok je vyšší než účetní hodnota zjištěná ke dni prodeje, převádí se majetek bezplatně a k dalšímu finančnímu vyrovnání nedochází

---------------------------------------------------------------

1. Bioferm Kolín - PP 24993

Octárna Kolín

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 391 tis. Kč

Nabyvatelé:

MUDr. Hana Balcarová, Miletín 5, p. Jindice, r.č.: 375321/021

Eva Raková, Nádražní 217, Pardubice, r.č.: 265714/070

Miloš Novák, Kozelkova 1423, Praha 4, r.č.: 410505/122

Podmínky privatizace: 0.

2. Kovodělný podnik Praha - PP 26783

Sklad, Dolínecká 115, Praha 10

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 5 364 tis. Kč

Nabyvatel: AQUA SPOL, spol. s r.o., Dolínecká 116, Praha 10, IČO: 45307679

Podmínky privatizace:

Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

3. Nemocnice s poliklinikou Valašské Meziříčí - PP 27337

OZS Dolní Bečva (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 53 tis. Kč

Nabyvatelé:

MUDr. Ivo Chromek, Dolní Bečva 577, r.č.: 451228/447

MUDr. Marta Chromková, Dolní Bečva 577, r.č.: 465419/473

Podmínky privatizace:

Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč (na jednoho nabyvatele).

4. Sdružené zdravotnické zařízení Bruntál - PP 28480

Veřejné ZS Dvorce (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 447 tis. Kč

Nabyvatel: BRUMEDA s.r.o., Zahradní ul. 30, Bruntál, IČO: 61973343

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 18. 11. 1993, čj. PRI/7859.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

5. Sdružené zdravotnické zařízení Bruntál - PP 28489

OZS Moravský Beroun (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 309 tis. Kč

Nabyvatelé:

MUDr. Pavel Vančura, Šafaříkova 12, Krnov, r.č.: 440328/414

MUDr. Jan Škopík, Partyzánská 415, Moravský Beroun, r.č.: 490115/202

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 18. 11. 1993, čj. PRI/7859.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč (na jednoho nabyvatele).

6. Sdružené zdravotnické zařízení Bruntál - PP 28503

Městské veřejné ZS Vrbno pod Pradědem - II. obvod (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 515 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Otakar Kopřiva, Husova 492, Vrbno pod Pradědem, r.č.: 530112/031

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 18. 11. 1993, čj. PRI/7859.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

7. Lékárenská služba Tachov - PP 28967

Lékárna Bezdružice (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 526 tis. Kč

Nabyvatel: PharmDr. Petr Dejmek, Náměstí 23, Bezdružice, r.č.: 570306/1694

Podmínky privatizace: 0.

8. Nemocnice s poliklinikou, Veselí nad Moravou - PP 29228

Poliklinika (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 14 604 tis. Kč

Nabyvatel: Poliklinika spol. s r.o., Svatoplukova 1289, Veselí nad Moravou, IČO: 47906537

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 19. 4. 1995, čj. PRI/635.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

9. Nemocnice Opočno - PP 29517

OKAL, Opočno 626 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 585 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Jindřiška Macková, Karla Michla 939, Dobruška, r.č.: 545306/1328

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

10. Nemocnice s poliklinikou, Lomnice nad Popelkou - PP 30190

a) Movitý a nemovitý majetek

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 8 035 tis. Kč

Nabyvatelé:

MUDr. Kvetoslav Beneš, Smetanova 957, Lomnice nad Popelkou, r.č.: 520603/223

MUDr. Jitka Benešová, Smetanova 957, Lomnice nad Popelkou, r.č.: 535417/065

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického za řízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 13. 1. 1994, čj. PRI/84.

c) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

b) Dopravní zdravotní služba (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 299 tis. Kč

Nabyvatel: SANITSPOL, spol. s r.o., Obránců míru 866, Lomnice n. Popelkou, IČO: 60111542

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

11. Městská poliklinika Ostrava - Poruba - PP 30451

a) ZS V. Vacka (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 7 245 tis. Kč

Nabyvatel: VIVAX, spol. s r. o., nám. V. Vacka 1688, Ostrava - Poruba, IČO: 47670428

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 23. 2. 1995, čj. PRI/250.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

b) ZS Sokolovská (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 573 tis. Kč

Nabyvatel: Ing. Antonín Kubáč, Slavíkova 43/4406, Ostrava - Poruba, r.č.: 530224/249

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

12. Státní statek Hnojník - PP 50053

Obytný dům a hospodářská budova, Horní Tošanovice čp. 117

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 98 tis. Kč

Nabyvatel: Jarmila Slaninová, Horní Tošanovice čp. 117, r.č.: 665309/1071 Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

13. Železniční poliklinika Česká Třebová - PP 62012

a) Stomatologická ordinace, Lokomotivní depo Česká Třebová (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 5 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Jiří Pirkl, B. Němcové 1383, Česká Třebová, r.č.: 530725/279

Podmínky privatizace:

Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) Ordinace praktického lékaře, Lokomotivní depo Česká Třebová (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 9 tis. Kč

Nabyvatel: Zkrácený název: Žel. pol., s.r.o., Bezručovo nám. 446,, Česká Třebová, IČO: 60113961

Podmínky privatizace:

Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka: Nezkrácený název nabyvatele: "Železniční poliklinika Česká Třebová, spol s r.o., Bezručovo nám. 446, Česká Třebová"

14. Železniční poliklinika Brno - PP 62215

Ordinace praktického lékaře, pracoviště Železniční 1, Břeclav (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 14 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Adolf Šedý, sady 28. října 7, Břeclav, r.č.: 510906/219

Podmínky privatizace:

Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

15. Vojenský opravárenský podnik 065, Český Těšín - PP 62501

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 85 906 tis. Kč

Nabyvatel: VOP Český Těšín, s.r.o., areál VOP, Lípová, Český Těšín, IČO: 63322200

Podmínky privatizace:

a) Kupní cena bude snížena o hodnotu majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely ve výši 4 049 tis. Kč.

b) V aktualizovaném privatizačním projektu bude kupní cena zvýšena o znalecké ocenění drobného hmotného investičního majetku, který byl v projektu navrhován jako majetek nepoužitelný pro podnikatelské účely.

B.

S e z n a m

rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků a majetkové účasti státu předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu

-----------------------------------------------------------------

1. Bioferm Kolín - PP 24993

Lihovar Kolín

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 127 876 tis. Kč

Nabyvatel: Lihovar Kolín, akciová společnost, Havlíčkova 183, Kolín IV, IČO: 46350811

Kupní cena: 152 291 000 Kč

Podmínky privatizace: 0.

2. Obvodní bytový podnik v Praze 4

PP 8858, 25405, 25406, 25539

Objekt Vikova čp. 1301 včetně pozemku č. 879/28 (612 m2), k.ú. Praha 4 - Krč

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 921 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. Jan Furch, Božetická 3394/3, Praha 4, r.č.: 580818/1555

PP: 25406

Kupní cena: 3 021 000 Kč

Luboš Pavlovský, Dolní 10, Praha 4, r.č.: 570913/0240

PP: 25406

2. Martin Klepal, Chalupecká 17, Praha 4, r.č.: 620723/0392

PP: 8858

Kupní cena: 2 510 300 Kč

3. BEN - CAR spol. s r.o., Nad pískovnou 50, Praha 4, IČO: 45271461

PP: 25539

Kupní cena: 2 222 222 Kč

4. Marie Veselá, Bramboříková 6/2993, Praha 10, r.č.: 515113/288

PP: 25405

Kupní cena: 2 105 000 Kč

Podmínky privatizace: 0.

3. Nemocnice s poliklinikou Valašské Meziříčí - PP 27333

Část SZZO č. 1, Nová 176 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 208 tis. Kč

Nabyvatel: ALFAMED, s.r.o., Nová 176, Valašské Meziříčí, IČO: 49609041

Kupní cena: 577 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 7. 2. 1994, č.j. PRI/282.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis.Kč.

c) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

4. Nemocnice s poliklinikou Valašské Meziříčí - PP 27335

Ambulance TRN, Žerotínova ul. 21 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 76 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Zdeněk Trenz, Nádražní 207, Valašské Meziříčí, r.č.: 490723/031

Kupní cena: 124 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 7. 2. 1994, č.j. PRI/282. b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis.Kč.

c) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

5. Lékárenská služba Tachov - PP 28961

a) Hlavní budova včetně pozemku (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 24 519 tis. Kč

Nabyvatel: První tachovská poliklinika, spol. s r.o., Václavská ul. 1560, Tachov, IČO: 47719583

Kupní cena: 24 656 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 29. 11. 1993, čj. PRI/7933.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

b) Lékárna Tachov, Václavská 1560 (movitý majetek bez zásob)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 645 tis. Kč

Nabyvatel: První tachovská poliklinika, spol. s r.o., Václavská ul. 1560, Tachov, IČO: 47719583

PP: 28961

Kupní cena: 645 111 Kč

Podmínky privatizace:

a) Kupní cena bude zvýšena o účetní hodnotu zásob léků a léčiv ke dni prodeje.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

6. Nemocnice Polička

PP 29926, 29929

Poliklinika Polička, Smetanova 55 (movitý a nemovitý majetek kromě zařízení ordinace stomatologa)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 820 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MUDr. Václav Paclík, Rumunská 411, Polička, r.č.: 510606/074

PP: 29929

Kupní cena: 1 850 333 Kč

MUDr. Josef Kubeš, J. Metyše 1086, Litomyšl, r.č.: 510807/027

PP: 29929

2. Poliklinika Polička, spol. s r.o., Smetanova 55, Polička, IČO: 49813706

PP: 29926

Kupní cena: 1 620 222 Kč

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 27. 1. 1994, čj PRI/206.

7. Nemocnice Polička

PP 29932, 29933, 29935

ZS Jedlová kromě zahrady ppč. 3594/3 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 81 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MUDr. Milan Sedláček, Královopolská 43, Brno, r.č.: 581027/1082

PP: 29932

Kupní cena: 460 655 Kč

2. MUDr. Stanislav Ševčík, M. Bureše 807, Polička, r.č.: 561111/1055

PP: 29933

Kupní cena: 201 000 Kč

3. MUDr. Oldřich Zeman, M. Bureše 810, Polička, r.č.: 460219/023

PP: 29935

Kupní cena: 200 005 Kč

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

c) Zahrada, ppč. 3594/3 o výměře 643 m2, bude převedena na Pozemkový fond ČR.

8. Vojenský opravárenský podnik 011, Mostkovice - PP 62467

a) Garáž pro osobní automobil, Okružní, u budovy 201, Prostějov, bez pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 12 tis. Kč

Nabyvatel: Jan Buriánek, Určická 47, Prostějov, r.č.: 400626/444

Kupní cena: 30 000 Kč

Podmínky privatizace: 0.

b) Obytný dům, Okružní 199, Prostějov se 2 byty a 2 garážemi, bez pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 202 tis. Kč

Nabyvatel:

Ing. Jaroslav Jurák, Okružní 199, Prostějov, r.č.: 280426/490

Kupní cena: 825 000 Kč

MUDr. Jaroslav Ferenc, Okružní 199, Prostějov, r.č.: 560513/2654

Kupní cena: 0 Kč

Podmínky privatizace:

Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Obytný dům, Okružní 205, Prostějov s bytem 3+1 a garáží, bez pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 209 tis. Kč

Nabyvatel:

Rudolf Pecha, Okružní 205, Prostějov, r.č.: 291215/432

Kupní cena: 466 000 Kč

Ladislava Pechová, Okružní 205, Prostějov, r.č.: 335828/443

Kupní cena: 0 Kč

Podmínky privatizace:

Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).