Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 495

ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 00/15 Hospodaření státních podniků


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/15 Hospodaření státních podniků obsažený v části III předloženého materiálu (dále jen "Kontrolní závěr"),

2. stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru obsažené v části IV předloženého materiálu;

II. u k l á d á ministru zemědělství zajistit vrácení finančních prostředků, které podle Kontrolního závěru nebyly účelově použity na hospodaření státních podniků do Fondu národního majetku České republiky.


Provede:
ministr zemědělství