Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-10-24

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2280/12
V Praze dne 24. října 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 24. října 2012
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republikyB. K projednání s rozpravou:

18.
Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví na rok 2012č.j. 1080/12Předkládá: ministr zdravotnictví


19.
Návrh účasti státního rozpočtu na financování státní podpory kinematografie a filmového průmysluč.j. 1081/12Předkládá: ministryně kultury

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: Ing. Ivan Růžička


program.doc