Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 426

k pracovní návštěvě prezidentů Litevské republiky, Lotyšské republiky a
Estonské republiky v České republice


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í , že prezidenti Litevské republiky, Lotyšské republiky a Estonské republiky uskuteční dne 2. května 2002 pracovní návštěvu České republiky;

II. s o u h l a s í s tím, že náklady spojené s návštěvou uvedenou v bodě I tohoto usnesení budou v rozsahu 28 osob hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné návštěvy.


Provede:

místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí