Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2010 > 2010-09-15

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2274/10
V Praze dne 13. září 2010

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 15. září 2010 v 09:00 hod.

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, který se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisůč.j. 699/10Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřaduPřizván: I. Pěgřímek, předseda Českého báňského úřadu


3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisůč.j. 857/10Předkládá: ministr financí


4.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví hodnota kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezenéhoč.j. 831/10Předkládá: ministr financí


5.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011č.j. 906/10Předkládá: ministr pro místní rozvoj


6.
Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na zbývající část roku 2010 a výhled na 1. pololetí 2011č.j. 922/10Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


7.
Dokumentace programu 229 110 "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku" - 6. aktualizaceč.j. 901/10Předkládá: ministr zemědělství


8.
Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy vědecké rady Grantové agentury České republikyč.j. 919/10Předkládá: předseda vlády


C. K projednání bez rozpravy:

9.
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 237)č.j. 648/10Předkládá: ministr financí


10.
Návrh na zrušení usnesení vlády č. 351 ze dne 10.května 2010, k výstavbě a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravěč.j. 920/10Předkládá: ministr kultury


11.
Návrh na změnu usnesení vlády č. 1338 ze dne 26. října 2009, o změně usnesení vlády ze dne 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraječ.j. 921/10Předkládá: ministr kultury


12.
Návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010č.j. 917/10Předkládá: ministr zemědělství


13.
Návrh na změnu ve funkci předsedy Vládní dislokační komiseč.j. 918/10Předkládá: předseda vlády


14.
2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010č.j. 908/10Předkládá: ministr obrany


15.
Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze dne 3. července 1997č.j. 916/10Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


16.
Návrh na obeslání 65. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a uskutečnění pracovní cesty prezidenta republiky Václava Klause do Spojených států americkýchč.j. 912/10Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


17.
Návrh na obeslání 37. Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)č.j. 915/10Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


18.
Návrh na obeslání 6. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (Praha, Česká republika, 20. – 22. září 2010)č.j. 909/10Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


19.
Návrh na obeslání pátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (Nagoya, Japonsko, 11. - 15. října 2010)č.j. 910/10Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


20.
Oficiální návštěva místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky Pham Gia Khiema v ČR ve dnech 16.-19. září 2010č.j. 911/10Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Informace o zrušení zadávacího řízení „Trest domácího vězení – provozování služby elektronického monitoringu odsouzených včetně dodávky centrálního úložiště a jeho rozhraní“č.j. 902/10Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády2.
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Úprava a rozšíření konverzního pracoviště" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 907/10Předkládá: ministr financí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  

Anglická verze: EnglishVersion.pdf