Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2013 > 2013-07-25

Dodatky nejsou připojeny

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2260/13
V Praze dne 24. července 2013

PROGRAM MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve čtvrtek 25. července 2013 v 17:30 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží Edvarda Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákonyč.j. 848/13Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

předseda vlády
Jiří Rusnok, v. r.
Za správnost: Maria Paduchová


program.doc