Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2009 > 2009-09-07

Dodatek č.1
Neplatná verze dokumentu - budete přesměrování na aktuální verzi.


V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2282/09
V Praze dne 31. srpna 2009

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v pondělí 7. září 2009 v 10:00 hod.

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkemč.j. 1100/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr obranyK bodům 2 až 11 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu


3.
Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/29 „Finanční prostředky určené na programy podpory rozvoje průmyslových zón a regeneraci území a objektů pro následné průmyslové a podnikatelské využití“č.j. 1080/09Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


4.
Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 08/27 – „Finanční prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací“č.j. 965/09Předkládá: ministr dopravy


5.
Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/26 - „Finanční prostředky na pořízení silničního spojení Brno - Vídeň (R 52)"č.j. 1289/09Předkládá: ministr dopravy


6.
Stanovisko ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 08/22 "Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod"č.j. 1072/09Předkládá: ministr zemědělství


7.
Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/28 „Majetek státu a prostředky státního rozpočtu v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“č.j. 1035/09Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy


8.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/31 „Hospodaření s majetkem státu při ukončení činnosti České konsolidační agentury“č.j. 1146/09Předkládá: ministr financí


9.
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 08/36 "Finanční prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky"č.j. 1255/09Předkládá: ministryně zdravotnictví


10.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/01 "Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit policejní školy Ministerstva vnitra"č.j. 1264/09Předkládá: ministr vnitra


11.
Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/33 „Finanční prostředky určené na výstavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně“č.j. 1283/09Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy


12.
Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2008 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2008č.j. 1268/09Předkládají: ministryně zdravotnictví a ministr financí


13.
Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentůč.j. 1218/09Předkládá: ministr vnitra


14.
Realizace národního přesídlovacího programuč.j. 1253/09Předkládá: ministr vnitra


15.
Odvolání a jmenování člena orgánu zdravotní pojišťovnyč.j. 1288/09Předkládá: ministryně zdravotnictví


C. K projednání bez rozpravy:

16.
Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2008č.j. 1267/09Předkládá: ministr vnitra


17.
Úprava použití prostředků vládní rozpočtové rezervy roku 2009 ve výši 1,8 mld. Kč pro realizaci opatření č. 3.3.1. Národního protikrizového plánuč.j. 1265/09Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


18.
Program podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. formou poskytování prostředků určených obcím (jejich svazkům) pro realizaci projektů Programu rozvoje venkova „Obce“č.j. 1287/09Předkládá: ministr zemědělství


19.
Návrh na sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetkuč.j. 1262/09Předkládají: ministr financí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


20.
Návrh na obeslání devátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (21. září – 2. října 2009, Buenos Aires, Argentina)č.j. 1266/09Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


21.
Informace o průběhu a výsledcích 61. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Funchal, Portugalsko, 28. května – 26. června 2009)č.j. 1254/09Předkládá: ministr životního prostředí


22.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice ve dnech 11. a 12. září 2009č.j. 1270/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


23.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Republice Slovinsko dne 15. září 2009č.j. 1271/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


24.
Návrh na uskutečnění příhraničního setkání místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Jana Kohouta a spolkového ministra zahraničních věcí Rakouské republiky Michaela Spindeleggera dne 9. září 2009 v ČR a Rakouskuč.j. 1269/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


25.
Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky R. Fica v České republice dne 5. května 2009č.j. 1272/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


26.
Zpráva o průběhu pracovní návštěvy spolkového kancléře Rakouské republiky Wernera Faymanna v České republice dne 29. ledna 2009č.j. 1273/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


27.
Zmocnění místopředsedy vlády a ministra obrany k podpisu Certifikátu konečného uživatele (End User Certificate) pro státní podnik VOP-026 Šternberk, s.p.č.j. 1284/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany


28.
Sloučení Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, státní podnik s VOP-026 Šternberk, s.p.č.j. 1263/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany


29.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Český kras a Národní přírodní rezervace Koda pro speleologické průzkumné a výzkumné práceč.j. 1256/09Předkládá: ministr životního prostředí


30.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) a § 35 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Český kras a Národní přírodní památky Zlatý kůň pro speleologické průzkumné a výzkumné práceč.j. 1257/09Předkládá: ministr životního prostředí


31.
Žádost Českého krkonošského spolku SKI o.s. Jilemnice o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm.e) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem pořádání 42. ročníku sportovní akce " Běh do vrchu Jilemnice - Žalý"č.j. 1274/09Předkládá: ministr životního prostředí


32.
Žádost Správy Národního parku České Švýcarsko o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání hromadných veřejných akcí a vstupování na území I. zóny Národního parku České Švýcarskoč.j. 1275/09Předkládá: ministr životního prostředí


33.
Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy ke kácení stromů z bezpečnostních důvodůč.j. 1276/09Předkládá: ministr životního prostředí


34.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem vypracování diplomové práce na téma: Analýza geomorfologického rizika v Národní přírodní rezervaci Šerák - Keprníkč.j. 1277/09Předkládá: ministr životního prostředí


35.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 35 odst. 2 a § 34 písm. f) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Lužní potok a Přírodní rezervace Bystřina pro průzkumné práceč.j. 1278/09Předkládá: ministr životního prostředí


36.
Žádost Autoklubu Bohemia Sport v AČR Česká Lípa o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Český ráj pro konání automobilové soutěže „36. ročník Rally Bohemia“č.j. 1279/09Předkládá: ministr životního prostředí


37.
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Poodří za účelem vjíždění a setrvání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, a to v rámci realizace stavby „Úprava Ondřejnice, Stará Ves nad Ondřejnicí km 2,300 – 6,500“č.j. 1280/09Předkládá: ministr životního prostředí


38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výměny zemního kabelu VN 287 v úseku Praděd - Sokolí chata na území NPR Praděd a I. zóny CHKO Jeseníkyč.j. 1281/09Předkládá: ministr životního prostředí


39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem cvičení složek IZS a Armády ČR na území Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranicč.j. 1282/09Předkládá: ministr životního prostředí


40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Lužické hory uvedených v ustanovení § 26, odst.1, písm.c) zákona pro společnost Deutschfilm GmbH Medien HausProduktion "Goethe!", August - Bebel - Strasse 26-53, D - 14482 Postdam Babelsberg za účelem natáčení filmuč.j. 1285/09Předkládá: ministr životního prostředí


41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek chráněných území uvedených v ustanovení § 26 odst. 1 písm. c), §29 odst. 1 písm. d), h) a § 34, odst. 1 písm. e) zákona pro Ekologické služby s.r.o. Hořovice, za účelem provádění výzkumné činnostič.j. 1286/09Předkládá: ministr životního prostředí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008 a 2009č.j. 1261/09Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

Předseda vlády
Ing. Jan F i s c h e r , CSc. , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc