Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-09-05

Dodatek č.1
Neplatná verze dokumentu - budete přesměrování na aktuální verzi.


V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2264/12
V Praze dne 31. srpna 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 5. září 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Analýza možností právní úpravy obchodního rejstříku v novém rejstříkovém zákoně s návrhem řešeníč.j. 532/12 - bod 6 schůze vlády 19.7.2012Předkládá: ministr spravedlnosti


3.
Koncepce ochrany a péče o nezletilé cizince bez doprovodu, včetně žadatelů o mezinárodní ochranuč.j. 883/12Předkládá: ministr vnitra


4.
Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011č.j. 891/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


5.
Návrh na zřízení hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti s vnější hranicí Chomutovč.j. 882/12Předkládá: ministr vnitra


C. K projednání bez rozpravy:

6.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden – červen 2012č.j. 880/12Předkládá: ministr obrany


7.
Jmenování člena Dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financíč.j. 893/12Předkládá: ministr financí


8.
Návrh na obeslání 25. Kongresu Světové poštovní unie a na změnu Akt Světové poštovní unieč.j. 890/12Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


9.
Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Itálii ve dnech 17.-20. září 2012č.j. 887/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


10.
Účast prvního náměstka ministra a státního tajemníka pro evropské záležitosti J. Schneidera - v zastoupení prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga - na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (tzv. "Gymnich") v Paphosu na Kypru ve dnech 7. - 8. 9. 2012č.j. 886/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Informace o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost v ČRč.j. 885/12Předkládá: ministr financí2.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc červenec 2012č.j. 895/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády3.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky nazvané "Technická podpora APV" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 878/12Předkládá: ministr vnitra4.
Informace o veřejné zakázce "Nákup roční systémové podpory SW platformy Oracle" podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010č.j. 894/12Předkládá: ministr zemědělství5.
Informace o průběhu a výsledcích vrcholné Konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji (Rio de Janeiro, Brazilská federativní republika, 20. - 22. června 2012)č.j. 892/12Předkládá: ministr životního prostředí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc