Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2009 > 2009-05-25

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2250/09
V Praze dne 21. května 2009

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v pondělí 25. května 2009

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

Schůzi vlády bude od 10.00 hod. předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii.


B. K projednání s rozpravou:

28.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 499/09Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády


29.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb.č.j. 1681/08 - bod 6 schůze vlády 27.4.2009Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády


30.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisůč.j. 675/09Předkládá: ministr zemědělství


31.
Návrh poslanců Petra Nečase a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 848)č.j. 725/09Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády


C. K projednání bez rozpravy:

32.
Žádost PragInt, spol. s r.o., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem dopravy účastníků konference o přírodních a přírodě blízkých oblastech (Konference on Wilderness and Large Natural Habitat Areas)č.j. 724/09Předkládá: ministr životního prostředí


33.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. e) zákona pro KČT Lokomotiva Trutnov, za účelem uspořádání hromadných sportovních akcíč.j. 727/09Předkládá: ministr životního prostředí

Předseda vlády
Ing. Jan F i s c h e r , CSc., v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc