Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 34

o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
Krkonošského národního parku
Vláda

povoluje s platností do 30. června 2008 na žádost společnosti AEZZ, a.s., se sídlem v Praze 4 Modřanech, Petržílova 3300/9, zastoupené předsedkyní představenstva Mgr. Klárou Sovovou, výše uvedenému žadateli výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to ze zákazu uvedeného v § 16 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, tj. konkrétně ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na území národních parků, pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou - Výrovka - Luční bouda a na pozemek č. 1003 v k.ú. Špindlerův Mlýn (tzv. „Koňská cesta“), za účelem zajištění přístupu a spravování objektu Luční bouda, a to za podmínek uvedených v části III materiálu č.j. 1974/06.
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0034.doc

Přílohy: