Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1183

ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/39 Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na rekonstrukci
a dostavbu justičního areálu Na Míčánkách

V l á d a

b e r e n a v ě d o m í

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/39 Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na rekonstrukci a dostavbu justičního areálu Na Míčánkách, obsažený v části III materiálu č.j. 1450/06,

2. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ke kontrolnímu závěru uvedenému v bodě 1 tohoto usnesení, obsažené v části IV materiálu č.j.1450/06.

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1183.doc

Přílohy: