Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 8

ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 06/07
Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou osobní dopravu
Vláda

I. bere na vědomí

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/07 Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou osobní dopravu, obsažený v části III materiálu č.j. 1873/06 (dále jen „Kontrolní závěr“),

2. stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru obsažené v části IV materiálu č.j. 1873/06;

II. souhlasí s navrhovanými opatřeními Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru;

III. ukládá ministru dopravy do 31. prosince 2007 systémově řešit poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu na veřejnou osobní dopravu.Provede:

ministr dopravyPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0008.doc

Přílohy: