Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY



USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1193

o ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů
o veřejnou zakázku na dodavatele vybrané stavby




V l á d a

I. u s t a v u j e hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na dodavatele stavby Výstavba domova důchodců a komunitního centra v Ostravě - Mariánských horách a Hulvákách, ve složení

1. členové:

Ing. Břetislav G i b a s , Magistrát města Ostravy,

Dalibor G ř í š e k , Město Ostrava,

Ing. arch. Yvona J u n g o v á , Ministerstvo práce a sociálních věcí,

Ing.Zdeněk K a b á t e k, Ministerstvo zdravotnictví,

Ing. Petr K a j n a r , Město Ostrava,

Ing. František K o l a ř í k , Město Ostrava,

Ing. Zbyněk P r a ž á k , Město Ostrava,

Mgr. Jaroslava R o v ň á k o v á , Magistrát města Ostravy a

Mgr. Jan S i x t a , Ministerstvo pro místní rozvoj,


2. náhradníci:

Ing. Radek M u ť k a , Magistrát města Ostravy,

František K a d ě r a , Město Ostrava,

Mgr. Martin Ž á r s k ý , Ministerstvo práce a sociálních věcí,





Mgr. Martin B a l a d a , Ministerstvo zdravotnictví,

Ing. Vít R u p r i c h , MBA , Město Ostrava,

Ing. Dalibor K a n c l í ř , Magistrát města Ostravy,

PhDr. Ing. Jaromír H o r á k , Město Ostrava,

JUDr. Oldřich E l i á š , Magistrát města Ostravy a

JUDr. Jan R o u č e k , Ministerstvo pro místní rozvoj;


II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí zajistit ve spolupráci s ministry zdravotnictví a pro místní rozvoj a primátorem města Ostravy činnost komise uvedené v bodě I tohoto usnesení.



Provedou:

místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministři zdravotnictví,
pro místní rozvoj

Na vědomí:

primátor statutárního města
Ostrava




Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1193.doc

Přílohy: