Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1182

o odvolání a jmenování generálního inspektora Drážní inspekce

V l á d a

I. o d v o l á v á ke dni 18. října 2006 Ing. Jaroslava D v o ř á k a z funkce generálního inspektora Drážní inspekce;

II. u k l á d á ministru dopravy vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce generálního inspektora Drážní inspekce;

III. j m e n u j e s účinností od 19. října 2006 do ukončení výběrového řízení podle bodu II tohoto usnesení Mgr. Romana Š i g u t a generálním inspektorem Drážní inspekce.Provedou:

předseda vlády,
ministr dopravyPředseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1182.doc

Přílohy: