Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1189

o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
Přírodní rezervace Maštale
V l á d a

p o v o l u j e s platností do 31. prosince 2011 na žádost Města Litomyšl, se sídlem v Litomyšli, ulice Bří Šťastných č. 1000, výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazů uvedených v § 34 písm. c) tohoto zákona, a to za účelem revitalizace rybníka Nový a rybníka Střední v katastrálním území Budislav u Litomyšle, za podmínek uvedených v části III materiálu č.j. 1545/06.

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1189.doc

Přílohy: